ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

ស្តាប់ និងទាញយកសំលេងផ្សាយរួច

មើលជាវីដេអូ

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃទី ២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ សន្តសន្តម៉ាកុស ៣.៧-១២ ព្រះ​យេស៊ូ​យាង​ចេញ​ទៅ​តាម​ឆ្នេរ​សមុទ្រ​កាលីឡេ​ជាមួយ​​ក្រុម​សាវ័ក។​ មាន​បណ្តាជន​ជា​ច្រើន​នាំគ្នា​ទៅ​តាម​ព្រះអង្គ​ អ្នក​ទាំង​នោះ​មក​ពី​ស្រុក​កាលីឡ...

ទាញយក អ្នកនាំសារ

តាមដានយើងតាម