ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

ស្តាប់ និងទាញយកសំលេងផ្សាយរួច

មើលជាវីដេអូ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ៥​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

 ក្រោយ​មក ព្រះយេស៊ូ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ឲ្យ​ក្រុម​សាវ័ក​ឃើញ​ម្ដង​ទៀត នៅ​មាត់​សមុទ្រ​ទីបេរីយ៉ាដ គឺ​ព្រះអង្គ​បង្ហាញ​ឲ្យ​គេ​ឃើញ​ដូច​ត​ទៅ៖ លោក​ស៊ីម៉ូន​សិលា លោក​ថូម៉ាស​ហៅ​ឌីឌីម លោក​ណាថាណាអែល ពី​ភូមិ​កា...

ទាញយក អ្នកនាំសារ

តាមដានយើងតាម