ទំនុកតម្កើង(៦៤)

ព្រះអម្ចាស់ដាក់ទោសមនុស្សពោលពាក្យទុច្ចរិត
១ បទពីសៀវភៅរបស់គ្រូចំរៀង។ ទំនុករបស់ស្ដេចដាវីឌ។
២ ឱព្រះជាម្ចាស់អើយ សូមទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ទំនួញ របស់ទូលបង្គំ!
ទូលបង្គំភ័យខ្លាចខ្មាំងសត្រូវណាស់ សូមការពារជីវិតទូលបង្គំផង!។
៣ សូមការពារទូលបង្គំអោយរួចផុត ពីការឃុបឃិតរបស់មនុស្សអាក្រក់
និងអោយទូលបង្គំបានរួចផុត ពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកមនុស្សពាល។
៤ គេប្រើពាក្យសំដី ដូចដាវដ៏មុត ពួកគេចោលពាក្យសំដី ដូចគេចោលលំពែង។
៥ ពួកគេលួចប្រហារមនុស្សទៀងត្រង់
គឺគេប្រហារមិនអោយដឹងខ្លួន ហើយពួកគេមិនខ្លាចក្រែងអ្វីឡើយ។
៦ ពួកគេនិយាយលើកទឹកចិត្តគ្នា អោយប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់
ពួកគេគិតគ្នាពីការលបដាក់អន្ទាក់ ចាំចាប់អ្នកដទៃទាំងពោលថា «គ្មាននរណាឃើញទេ!»។
៧ គេនាំគ្នាបង្កអំពើទុច្ចរិតទាំងពោលថា៖
«ឥឡូវនេះយើងរៀបចំផែនការ របស់យើងយ៉ាងល្អរួចរាល់ហើយ!»។
គ្មាននរណាអាចយល់គំនិតអប្រិយ នៅក្នុងជំរៅចិត្តរបស់មនុស្សបានទេ!
៨ ក៏ប៉ុន្តែ ព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រហារពួកគេ ដោយមិនអោយដឹងខ្លួនជាមុន ពួកគេក៏របួសដួល។
៩ ពាក្យសំដីរបស់ពួកគេបានធ្វើអោយខ្លួនវិនាស
អស់អ្នកដែលឃើញពួកគេ នឹងនាំគ្នាគ្រវីក្បាល។
១០ មនុស្សលោកទាំងអស់នឹងនាំគ្នាកោតស្ញប់ស្ញែង
គេប្រកាសពីស្នាព្រះហស្ដរបស់ព្រះអង្គ គេយល់អំពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គបានធ្វើ។
១១សូមអោយមនុស្សសុចរិតមានអំណរសប្បាយ ដោយសារព្រះអម្ចាស់
ហើយនាំគ្នាមកជ្រកកោនជាមួយព្រះអង្គ
សូមអោយអស់អ្នកដែលមានចិត្តទៀងត្រង់ លើកតម្កើងព្រះអង្គ។