ទំនុកតម្កើង(៥២)

អ្នកទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ និងអ្នកទុកចិត្តលើទ្រព្យសម្បត្តិ
១ ទំនុកពីសៀវភៅរបស់គ្រូចំរៀង។ ទំនុករបស់ស្ដេចដាវីឌ។ ២ នៅគ្រាដែល
លោកដូអេក ជាជនជាតិអេដុម ទៅទូលស្ដេចសូលថា ស្ដេចដាវីឌបានរត់ទៅ
ជ្រកកោននឹងស្ដេចអហ៊ីម៉ាឡេក។
៣ អ្នកខ្លាំងពូកែអើយ ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចេះតែអួត ពីអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនដូច្នេះ?
ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យស្មោះស្ម័គ្រជានិច្ច!។
៤ រៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកតែងតែគិតគូរ ចង់ប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិត
ពាក្យសំដីរបស់អ្នកមុតជាងកាំបិតកោរទៅទៀត គឺប៉ិនប្រសប់ខាងបោកបញ្ឆោតណាស់។
៥ អ្នកចូលចិត្តការអាក្រក់ជាងការល្អ
ហើយចូលចិត្តកុហកជាងនិយាយការពិត។
៦ អ្នកចូលចិត្តប្រើពាក្យសំដីវាយប្រហារគេ
អ្វីៗដែលអ្នកពោលចេញមក សុទ្ធតែអាស្រូវទាំងអស់។
៧ ហេតុនេះ ព្រះជាម្ចាស់នឹងបំផ្លាញ អ្នករហូតតទៅជាមិនខាន
ព្រះអង្គនឹងដកហូតអ្នកចេញពីផ្ទះសំបែងរបស់ខ្លួន
ហើយព្រះអង្គនឹងយកអ្នកចេញ ពីពិភពលោកដែលយើងរស់នៅនេះ។ – សំរាក
៨ មនុស្សសុចរិតនឹងឃើញ ហើយកោតខ្លាចទៀតផង
គេនាំគ្នាសើច ទាំងពោលថា:
៩ «មើលអ្នកនុ៎ះ! គាត់ពុំបានយកព្រះជាម្ចាស់ជាទីពឹងទេ
គាត់ទុកចិត្តលើទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភរបស់ខ្លួន ហើយស្មានថាខ្លួនខ្លាំងពូកែ មកពីមានល្បិច»។
១០ រីឯខ្ញុំវិញ ខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងព្រះដំណាក់ របស់ព្រះជាម្ចាស់
ប្រៀបដូចជាដើមអូលីវដែលមានស្លឹកខៀវខ្ចី
ខ្ញុំពឹងផ្អែកលើព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណា របស់ព្រះជាម្ចាស់រហូតតទៅ។
១១ ទូលបង្គំនឹងសរសើរតម្កើងព្រះអង្គជានិច្ច ចំពោះកិច្ចការដែលព្រះអង្គបានធ្វើ
ទូលបង្គំសង្ឃឹមទុកចិត្តលើព្រះនាមព្រះអង្គ នៅចំពោះមុខអស់អ្នកគោរពប្រណិប័តន៍ព្រះអង្គ
ព្រោះព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យល្អសប្បុរស។