ទំនុកតម្កើង(២១)

ពាក្យអរព្រះគុណចំពោះជ័យជំនះ
១ ទំនុកពីសៀវភៅរបស់គ្រូចំរៀង។ ទំនុករបស់ស្ដេចដាវីឌ។
២ ព្រះអម្ចាស់អើយ ព្រះរាជាមានអំណរណាស់ ព្រោះព្រះអង្គប្រទានកម្លាំង
ព្រះរាជាមានអំណររីករាយជាខ្លាំង ព្រោះព្រះអង្គប្រទានអោយមានជ័យជំនះ។
៣ ព្រះអង្គប្រទានអោយព្រះរាជា បានទទួលអ្វីៗដែលទ្រង់ប្រាថ្នាចង់បាន
គឺព្រះអង្គពុំបានបដិសេធពាក្យទូលអង្វរ របស់ព្រះរាជាឡើយ។ – សំរាក
៤ ព្រះអង្គបានយាងមកជួបព្រះរាជា ទាំងនាំយកព្រះពរដ៏ប្រសើរមកជាមួយផង
ព្រះអង្គបានយកមកុដមាសសុទ្ធ មកបំពាក់ព្រះសិរសារបស់ព្រះរាជា។
៥ ពេលព្រះរាជាទូលសូមជីវិត ព្រះអង្គប្រទានអោយស្ដេចមានជីវិត
និងមានជន្មាយុយឺនយូរជាអង្វែងតរៀងទៅ។
៦ ដោយព្រះអង្គសង្គ្រោះ ព្រះរាជាបានទទួលសិរីរុងរឿងយ៉ាងខ្លាំង
ព្រះអង្គប្រទានអោយទ្រង់បានថ្កុំថ្កើង ឧត្ដុង្គឧត្ដម។
៧ ព្រះអង្គប្រទានអោយទ្រង់ បានប្រកបដោយព្រះពរជានិច្ច
ដោយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយ នោះព្រះរាជាមានអំណរយ៉ាងបរិបូណ៌។
៨ ព្រះរាជាពឹងផ្អែកលើព្រះអម្ចាស់
ហើយដោយសារព្រះហឫទ័យសប្បុរស ស្មោះត្រង់របស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត
រាជ្យរបស់ព្រះរាជានឹងមិនត្រូវរលំសោះឡើយ។
៩ ព្រះករុណានឹងចាប់ខ្មាំងសត្រូវទាំងប៉ុន្មាន របស់ព្រះអង្គ
ព្រះអង្គនឹងប្រើអំណាចចាប់អស់អ្នក ដែលស្អប់ព្រះអង្គ។
១០នៅថ្ងៃព្រះករុណាយាងមកដល់ ទ្រង់នឹងកំទេចពួកគេដូចភ្លើងឆេះសុស
សូមព្រះអម្ចាស់រំលាយពួកគេចោលដោយសារព្រះពិរោធរបស់ព្រះអង្គ
ហើយភ្លើងនឹងឆេះបំផ្លាញពួកគេ។
១១ព្រះករុណានឹងលុបបំបាត់ពូជពង្ស របស់ពួកគេអោយបាត់អស់ពីផែនដី
ទ្រង់នឹងប្រហារពួកគេអោយផុតពូជ។
១២ពួកគេឃុបឃិតគ្នាធ្វើបាបព្រះករុណា
តែពួកគេគ្មានកម្លាំងអាចសំរេច តាមគំរោងការរបស់ខ្លួនបានឡើយ
១៣ដ្បិតព្រះករុណាបានធ្វើអោយពួកគេបរាជ័យ
ហើយព្រះអង្គយឹតធ្នូបាញ់ពួកគេចំពីមុខ។
១៤ឱព្រះអម្ចាស់អើយ សូមតើនឡើងសំដែងឫទ្ធិបារមី!
យើងខ្ញុំសូមច្រៀង និងស្មូត្រលើកទំនុកតម្កើង ឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គ!