ទំនុកតម្កើង(១៦)

ពាក្យអធិស្ឋានដោយទុកចិត្ត
១ កំណាព្យរបស់ស្ដេចដាវីឌ។
ឱព្រះជាម្ចាស់អើយ សូមការពារទូលបង្គំផង
ដ្បិតទូលបង្គំមកជ្រកកោនជាមួយព្រះអង្គហើយ!
២ ខ្ញុំទូលព្រះអម្ចាស់ថា ព្រះអង្គជាព្រះអម្ចាស់ នៃទូលបង្គំ
ក្រៅពីព្រះអង្គ គ្មានអ្វីប្រសើរសំរាប់ទូលបង្គំឡើយ!។
៣ ប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធ*នៅលើទឹកដីនេះ សុទ្ធតែជាមនុស្សល្អ
ទូលបង្គំពេញចិត្តនឹងនៅជាមួយពួកគេណាស់។
៤ រីឯអស់អ្នកដែលងាកទៅថ្វាយបង្គំព្រះដទៃ កាន់តែធ្វើអោយខ្លួនរងទុក្ខថែមទៀត
ទូលបង្គំនឹងមិនចូលរួមសម្លាប់សត្វធ្វើយញ្ញ ជាមួយពួកគេឡើយ
ហើយទូលបង្គំក៏នឹងមិនថ្វាយបង្គំព្រះទាំងនោះ រួមជាមួយពួកគេដែរ។
៥ ក្រៅពីព្រះអម្ចាស់ ទូលបង្គំគ្មានចំណែកមត៌កអ្វីទេ
ព្រះអង្គប្រទានអ្វីៗទាំងអស់ ដែលទូលបង្គំត្រូវការ
អនាគតរបស់ទូលបង្គំស្ថិតនៅលើព្រះអង្គ។
៦ ព្រះអង្គប្រទានចំណែកដ៏ល្អវិសេសក្រៃលែង មកទូលបង្គំ
គឺជាកេរមត៌កល្អប្រសើរបំផុតសំរាប់ទូលបង្គំ។
៧ ទូលបង្គំសរសើរតម្កើងព្រះអម្ចាស់ ព្រោះព្រះអង្គផ្ដល់យោបល់ដល់ទូលបង្គំ
សូម្បីតែនៅពេលយប់ ក៏មនសិការរបស់ទូលបង្គំដាស់តឿនទូលបង្គំដែរ។
៨ ទូលបង្គំនឹកដល់ព្រះអម្ចាស់ ដែលស្ថិតនៅខាងមុខទូលបង្គំជានិច្ច
ដោយព្រះអង្គគង់នៅខាងស្ដាំទូលបង្គំ ទូលបង្គំនឹងមិនភ័យខ្លាចសោះឡើយ។
៩ ហេតុនេះហើយបានចិត្តទូលបង្គំរីករាយ វិញ្ញាណទូលបង្គំត្រេកអរដ៏លើសលប់
ហើយសូម្បីតែរូបកាយរបស់ទូលបង្គំ ក៏បានសំរាកដោយសេចក្ដីសង្ឃឹមដែរ។
១០ ដ្បិតព្រះអង្គនឹងមិនបោះបង់ព្រលឹង ទូលបង្គំចោលនៅក្នុងស្ថានមនុស្សស្លាប់ឡើយ
ហើយព្រះអង្គក៏មិនបណ្ដោយអោយសព អ្នកបំរើរបស់ព្រះអង្គត្រូវរលួយដែរ។
១១ ព្រះអង្គបង្ហាញទូលបង្គំអោយស្គាល់ផ្លូវ ឆ្ពោះទៅកាន់ជីវិត។
ដោយព្រះអង្គនៅជាមួយ ទូលបង្គំមានអំណរដ៏បរិបូណ៌
ហើយនៅខាងស្ដាំព្រះអង្គ ទូលបង្គំក៏រីករាយអស់កល្បជានិច្ចដែរ។