ទំនុកតម្កើង(១៤)

អ្នកជឿនៅក្នុងចំណោមមនុស្សពាល
១ ទំនុកពីសៀវភៅរបស់គ្រូចំរៀង។ ទំនុករបស់ស្ដេចដាវីឌ។
មនុស្សល្ងីល្ងើគិតក្នុងចិត្តថា «គ្មានព្រះជាម្ចាស់ទាល់តែសោះ!»
គេនាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាប និង កិច្ចការផ្សេងៗគួរអោយស្អប់ខ្ពើម
គឺគ្មាននរណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើល្អឡើយ។
២ ព្រះអម្ចាស់ទតពីស្ថានបរមសុខមក ពិនិត្យមើលមនុស្សលោក
ព្រះអង្គរកមើលក្រែងលោមាននរណាម្នាក់ ដឹងខុសត្រូវ ហើយស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់។
៣ ក៏ប៉ុន្តែ មនុស្សគ្រប់ៗរូបបានវង្វេងចេញឆ្ងាយ ពីព្រះជាម្ចាស់ ហើយនាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើខិលខូច
គ្មាននរណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើល្អឡើយ សូម្បីតែម្នាក់ក៏គ្មានផង។
៤ តើអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិត សុទ្ធតែជាមនុស្សល្ងង់ឬ?
អ្នកទាំងនោះចិញ្ចឹមជីវិត ដោយជិះជាន់ប្រជារាស្ត្ររបស់យើង
គេមិនអង្វររកព្រះអម្ចាស់ទាល់តែសោះ។
៥ អ្នកទាំងនោះភ័យញ័រជាខ្លាំង
ដោយព្រះជាម្ចាស់ជួយគាំទ្រក្រុមមនុស្សសុចរិត។
៦ «អ្នករាល់គ្នាបានធ្វើអោយមនុស្សទុគ៌ត បាត់បង់សេចក្ដីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួន
ប៉ុន្តែ ព្រះអម្ចាស់ធ្វើជាជំរករបស់គេ។
៧ សូមអោយអ៊ីស្រាអែលបានទទួល ការសង្គ្រោះពីក្រុងស៊ីយ៉ូន។
នៅពេលដែលព្រះអម្ចាស់នាំប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គ អោយងើបមុខឡើងវិញ
ពូជរបស់លោកយ៉ាកុបនឹងត្រេកអរសប្បាយ
ពូជរបស់លោកអ៊ីស្រាអែលនឹងមានអំណរ លើសលប់»។