ទំនុកតម្កើង(១៣)

ពាក្យអង្វរសូមព្រះអម្ចាស់ជួយសង្គ្រោះ
១ ទំនុកពីសៀវភៅរបស់គ្រូចំរៀង។
ទំនុករបស់ស្ដេចដាវីឌ។
២ ឱព្រះអម្ចាស់អើយ តើព្រះអង្គនៅតែភ្លេចទូលបង្គំ ដល់ពេលណា?
តើព្រះអង្គនៅតែមិនព្រមទតមើល មកទូលបង្គំដល់កាលណាទៀត?
៣ តើទូលបង្គំត្រូវមានកង្វល់ក្នុងចិត្ត ដល់ពេលណាទៅ?
តើចិត្តទូលបង្គំត្រូវរងទុក្ខព្រួយ ទាំងយប់ ទាំងថ្ងៃដល់អង្កាល់?
តើខ្មាំងសត្រូវមានជ័យជំនះលើទូលបង្គំ ដល់កាលណាទៀត?
៤ ឱព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយ សូមទតមកទូលបង្គំ ហើយឆ្លើយតបនឹងទូលបង្គំផង!
សូមប្រទានកម្លាំងដល់ទូលបង្គំ កុំទុកអោយទូលបង្គំស្លាប់ឡើយ
៥ ក្រែងលោខ្មាំងសត្រូវរបស់ទូលបង្គំពោលថា «អញបានឈ្នះវាហើយ!»
ហើយបច្ចាមិត្តរបស់ទូលបង្គំនាំគ្នា ត្រេកអរសប្បាយ ព្រោះតែទូលបង្គំបរាជ័យ។
៦ ចំពោះទូលបង្គំវិញ ទូលបង្គំទុកចិត្ត លើព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គ
ចិត្តទូលបង្គំត្រេកអរសប្បាយ ព្រោះព្រះអង្គសង្គ្រោះទូលបង្គំ។
ទូលបង្គំនឹងច្រៀងសរសើរព្រះអម្ចាស់ ដោយព្រះអង្គបានប្រោសប្រណីដល់ទូលបង្គំ។