ទំនុកតម្កើង(១១)

ទូលបង្គំទុកចិត្តលើព្រះអម្ចាស់
១ ទំនុកពីសៀវភៅរបស់គ្រូចំរៀង។ ទំនុករបស់ស្ដេចដាវីឌ។
-ខ្ញុំមកជ្រកកោនជាមួយព្រះអម្ចាស់ហើយ
ហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាប្រាប់ខ្ញុំ អោយរត់ទៅជ្រកនៅតាមភ្នំ ដូចសត្វស្លាបទៅវិញដូច្នេះ?
២ -ពួកជនពាល បានយឹតធ្នូ ភ្ជាប់ព្រួញទៅនឹងខ្សែ
បម្រុងនឹងបាញ់ចេញពីទីងងឹត សំដៅទៅលើអស់អ្នកដែលមានចិត្តទៀងត្រង់។
៣ ប្រសិនបើអ្វីៗដែលជាមូលដ្ឋាននៃសង្គម ត្រូវរលំអស់
តើមនុស្សសុចរិតនឹងធ្វើអ្វីកើត?។
៤ -ព្រះអម្ចាស់គង់នៅក្នុងព្រះវិហារដ៏វិសុទ្ធ* របស់ព្រះអង្គ
បល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គស្ថិតនៅក្នុងស្ថានបរមសុខ
ព្រះអង្គទតមើល ហើយឈ្វេងយល់អ្វីៗទាំងអស់ ដែលមនុស្សលោកធ្វើ។
៥ ព្រះអម្ចាស់ឈ្វេងយល់ចិត្តមនុស្សសុចរិត
តែព្រះអង្គមិនសព្វព្រះហឫទ័យនឹងមនុស្សពាល
ព្រមទាំងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅទេ។
៦ សូមព្រះអង្គដាក់ទោសមនុស្សពាល
ដោយធ្វើអោយមានរងើកភ្លើង និងស្ពាន់ធ័រ
បង្អុរចុះមកលើពួកគេដូចជាភ្លៀង
ហើយសូមអោយខ្យល់ក្ដៅ បក់បោកមកលើពួកគេដែរ។
៧ ដ្បិតព្រះអម្ចាស់ទ្រង់សុចរិត
ព្រះអង្គសព្វព្រះហឫទ័យនឹងកិច្ចការណា ដែលសុចរិត។
មនុស្សមានចិត្តទៀងត្រង់ មុខជាបានឃើញព្រះភក្ត្ររបស់ព្រះអង្គ។