គណៈកម្មការអន្តរភូមិភាគ

1.      ទេវវិទ្យាល័យនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

               សន្តយ៉ូហាន ម៉ារី វីយ៉ាណែរ

នាយក៖             លោកបូជាចារ្យ ជា ហង់លី

2.      គណៈកម្មការអន្តរភូមិភាគនៃការត្រាស់ហៅ

   2.1.       គណៈកម្មការនៃការត្រាស់ហៅសម្រាប់បុរស

            អ្នកទទួលខុសត្រូវ៖         បូ.អ៊ុន​ សុន         
                                                បូ. សួន ហង្សលី

   2.2.       គណៈកម្មការនៃការត្រាស់ហៅសម្រាប់នារី

          អ្នកទទួលខុសត្រូវ៖ បងស្រី អានម៉ារី ខាយ ដានី
 ​           សមាជិក៖          បងស្រី ចារ៉ានផានីត សុដាធីប
                                    បងស្រី អេម អន រ៉ូអាងស្រ៊ី
                                   បងស្រី​ព្រំ សុភី(ផល្លា)
                                   បងស្រី សាវីយ៉េ ប៊ុនប្រាស៊ុម
                                    បង​ស្រី ភីម សុភ័ក្រ
​                                    កញ្ញា វ៉ាលេរៀ ស្ពេលតា

3.      គណៈកម្មការពិធីបុណ្យ

                                    ប្រអប់សំបុត្រ123​ភ្នំពេញ
ប្រធាន៖                        អភិ.ស៊ូសៃរាជ្យ អន់តូនីសាមី
លេខាធិការ៖             បូ.វ៉ូសាំង សេរ៉ាល់
សមាជិក៖                 បូ.វីនដ្រាមីន តូនី
​                                    បូ. សួន ហង្សលី
                                    បងស្រី អ៊ី យឿង ម៉ារីអង់
​                                    បងស្រី ផនធីប កែវគីង
                                    អ្នកស្រី សាឡៃ សង្ឃឹម
                                    លោក ដួង សាវង់
                                    លោក លី សុវណ្ណា
ស្មៀន៖                    លោក ផាត​ ចាន់ណេង

4.      គណៈកម្មការអប់រំជំនឿ

អ្នកទទួលខុសត្រូវ៖        អភិ.ស៊ូសៃរាជ្យ អន់តូនីសាមី
សមាជិក៖                      លោក ដួង សាវង់
                                    បូ.វ៉ូសាំង សេរ៉ាល់
                             បូ. បាណេណាល់ តូតែត
                                    បូ.ឡាយ ប៉ូល
                                    បូ. សួន ហង្ស​លី

5.      គណៈកម្មការសម្រាប់ព្រះគម្ពីរ

 អ្នកទទួលខុសត្រូវ៖        អភិ.ស៊ូសៃរាជ អន់តូនីសាមី
 សមាជិក៖    បូ. បូលេល្លី លូកា        
បូ. ជីអូវ៉ានី ទូលីណូលោក យុន សំអាត
 ក. ចាន់ រដ្ឋា
 លោក កាន់ វណ្ណា
ក.លួន ស្រីទី
 លោក កាន់​ ប៊ុយ
 លោក វឿត រ៉ាវុទ្ធ
 លោក ដួង វុទ្ធី
 លោក សំ បញ្ញា
 អ្នកស្រី មួង សុភាព
 លោក ថុង ថន
អ្នកស្រី តេន ហ៊ៀល

6.      មណ្ឌល​អប់រំ​ជំនឿព្រះសហគមន៍​កាតូលិក (CCCC)

                        ប្រអប់សំបុត្រ 123 ភ្នំពេញ
 ទូរស័ព្ទ៖                023 211 253
 ម៉ោងធ្វើការ៖       07:30-12:00
13:30- 17:00
 អ្នកទទួលខុសត្រូវ៖        លោក ដួង សាវង់​
​ តំណាង​លោកអភិ.៖         បូ.វ៉ូសាំង សេរ៉ាល់

7.      ចលនា​បង្រួបបង្រួមគ្រីស្ត​បរិស័ទ​គ្រប់និកាយ

 ទូរស័ព្ទ៖                     023 882 304
 អ្នកទទួលខុសត្រូវ៖ អ្នកស្រី សាឡៃ សង្ឃឹម​

8.      គណៈកម្មការទំនាក់ទំនងសាសនាឯទៀត

 ប្រធាន៖                    អភិ.ហ្វីការេដូ អេនរីគេ
 អ្នកទទួលខុសត្រូវ៖        បូ. អ៊ុន សុន
សមាជិក៖                       លោក ដួង សាវង់
                                    អ្នកស្រី អ៊ុត ច័ន្ទបូរាមី

9.      សមាគមព្រះគម្ពីរប្រទេសកម្ពុជា

    9.1.       តំណាងគ្រីស្តបរិស័ទកាតូលិក​ក្នុងគណៈកម្មាធិ-ការនាយក

            អ្នកស្រី សាឡៃ សង្ឃឹម
            អ្នកស្រី ទ្រឿង លាប រំលឹក

    9.2.       ការិយាល័យ

            ទូរស័ព្ទ៖             098 6437 60
            វេបសាយ៖         www.biblecambodia.org
            អ៊ីម៉ែល៖             info@biblecambodia.org

     9.3.       មណ្ឌលចែកចាយ (ហាង)

10.  ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកាតូលិក (CSC)

                        ប្រអប់រំសំបុត្រ៖ 123 (CSC) ភ្នំពេញ
វេបសាយ៖        www.catholiccambodia.org
ទូរស័ព្ទ៖             023 224 120, 092 740 002 (កម្មវិធីវិទ្យុ)
(សម្រាប់កែសម្រួល​រចនាសម្ពន្ធប៉ុណ្ណោះ)
 នាយកប្រតិបត្តិ៖           លោក លី សុវណ្ណា
 នាយិការង៖                   ក.កែវ កញ្ញា
 តំណាង​លោក​អភិបាល៖   បូ. រឿង​ ឆ័ត្រ​សិរី

11.  តំណាង​លោកអភិបាលសម្រាប់​និស្សិត​កាតូលិក

តំណាង​លោកអភិ.៖ បូ.​ដាមីញ៉ាំង ហ្វារនឺ

11.1.       មណ្ឌលនិស្សិតព្រះសហគមន៍កាតូលិក

 នាយក៖            ក. ស្រី បុញ្ញកា
 ជំនួយការ៖        ក. ប៊ុន សុបិន្ត

12.  អង្គប្រជុំរបស់​អ្នកមានភារកិច្ចក្រុមគ្រួសារបព្វជិត-ជិតា

 នាយក៖         បងស្រី ច្រឹក ស៊ីណា  
 អនុប្រធាន៖     បូ.អូ អ៊ីន ដុន ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ (092 255 613)

13.  អង្គការរីតាសកម្ពុជា

                        ប្រអប់រំសំបុត្រ៖ 123 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖            023 210 757/ 023 213 529
ទូរសារ៖            023 216 258
ម៉ោងធ្វើការ៖   7:30-12:00 & 14:00-17:30
ប្រធាន៖             អភិ.ហ្វីការេដូ អេនរីគេ
អនុប្រធាន៖       អភិ. ជ្មីតអីស៊្លែរ អូលីវីយេ
                        អភិ. ស៊ូសៃរាជ្យ អន់តូនីសាមី
នាយកប្រតិបត្តិ៖ លោក គឹម រតនា
លេខាធិការ៖    អ្នកស្រី យន់ ធារិន (ជំនួយការការិយាល័យ)