ព័ត៌មាន

ព្រះសហគមន៍សំដែងធម៌មេត្តា

[:en]The church of St. Mary of Magdala in Kilometer 11, celebrated the feast of St. Mary Magdalene the patron Saint of its church. Parishioners believe that this is a place, where the Saint takes care of and intercedes for the Church.

The celebration was held in Svay Pak village, Phnom Penh’s Russey Keo district on the 16th of July 2017 with Bishop Olivier Schmittaeusler as the main celebrant of the Holy Eucharist. The event saw many Catholics from other parishes attending.

Taking this occasion, Bishop Olivier offered some encouraging words and said: “Today we venerate St. Mary of Magdala even though we cannot walk in procession due to the bad road condition, yet we know God dwells in us.” The bishop reminded all that the Saint is the model for the early Christians and the name contained in the Biblical passages because she followed in the footsteps of Jesus by her own faith.

In his homily, the Bishop said: “Today we venerate St. Mary of Magdala. It is an opportunity to recollect the life of the saint and her relationship with Jesus. It is a special and intimate way with Jesus that made her become a disciple and who became a witness and proclaimed Jesus had resurrected.”

Bishop Olivier urged the Catholics gathered to think of the Church of today and the way of showing that ‘life’ has the presence of God, namely: “First we put a cloth on Jesus when we receive the sacrament of baptism as we are dressed in white clothes receiving renewed life that is intimate with Jesus. Second, we live together with the Word of God by reading and listening to the Word every day. Third, we pray by knowing that our hearts are a small temple petitioning God for the sake of family and society. Fourth, we always have express our love by establishing good relationships in the village among people. Fifth, we forgive them; it is a role of the Catholics. You have to forgive always in order to bear witness to the faith and lastly we are courageous to express our faith because of the loving Will of Jesus has a holy temple encouraging us to be witnesses and even be active Catholics.

Mr. Long Ratana, a leader of youth of the parish said the Saint was a good model for the village because previously the village had a lot of women in the entertainment field, which is why this parish chose the name St. Mary of Magdala to be the model, which has helped them to have a renewed life by believing in the love of God. The leader continued by saying: “Before we had less Catholics because the locals here thought only of making money, so they did not come to church very often However, thanks to the patron saint Mary of Magdala whose life became an inspiration and helped the locals here and the youth with a change of heart thinking of God and hope in a good life again.”[:kh]ស្វាយប៉ាក៖ ព្រះសហគមន៍សន្តីម៉ារី ម៉ាដាឡា បានអនុវត្តគម្រោងការសំដែងធម៌មេត្តារបស់ភូមិភាគ ភ្នំពេញ ដោយចែករំលែកអំណោយឲ្យអ្នកក្រីក្រ នៅតំបន់ជិតខាង ចាប់ពី គីឡូម៉ែត្រលេខ ៩ ដល់ ភូមិ ព្រែកតាទែន រួម ៣០ គ្រួសារ។ លោកឆ័ត្រសិរី បានបង្កើតកម្មវិធី “ផ្ទះអង្ករបុណ្យណូអែល” សម្រាប់ជន ក្រីក្រ ដោយអញ្ជើញគ្រិស្តបរិស័ទ បរិចាគអង្ករឬបច្ច័យ រួមគ្នាក្នុងរយៈពេលរដូរអបអរសាទរព្រះគ្រិស្ត យាងមក(រង់ចាំ) ក្រោយមក គណៈកម្មការសង្គហៈបានរៀបចំ ហើយចែកឲ្យអ្នកក្រីក្រនៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី ១ ខែកុម្ភៈកន្លងមក។ កិច្ចការនេះ ជួយឲ្យគ្រិស្តបរិស័ទបើកចិត្តទូលំទូលាយសម្រាប់អ្នកដទៃកាន់តែ ច្រើន និងជាការអនុវត្តតាមគោលការរបស់ភូមិភាគផងដែរ៕[:]

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។