ទំនាក់ទំនង

ការិ​យា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ ព័ត៌​មាន​កា​តូលិក​
អាសយដ្ឋាន: ផ្ទះ​ លេខ​ ២៥​ ,​ផ្លូវ​ ២៤២​ , សង្កាត់​ បឹង​ព្រ​លឹត​ ខណ្ឌ ៧​មករា​ រាជ​ធា​នី​ ភ្នំ​ពេញ​
ទូរស័ព្ទ: 023 224 120
http://catholiccambodia.org