ក្រុមលោកអភិបាល

1.      សភាលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅកម្ពុជា

ព្រះសហគមន៍ភូមិភាគភ្នំពេញ៖

លោកអភិបាល៖     ជ្មីតអីស៊្លែរ អូលីវីយេ

តំណាងពេញសិទ្ធិលោកអភិបាល៖       បូ. សិលា សួន ហង្សលី

ព្រះសហគមន៍ភូមិភាគភ្នំពេញរួមមាន៖ រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តព្រះសីហនុ ខេត្តកែប ខេត្តកំពង់ស្ពឺ​ ខេត្តកំពត ខេត្តកណ្តាល ខេត្តកោះកុង តាកែវ និងកណ្តាល។

ព្រះសហគមន៍ភូមិភាគបាត់ដំបង៖

លោកអភិបាល៖    ហ្វីការេដូ អេនរីគេ

តំណាងពេញសិទ្ធិលោកអភិបាល៖      បូ. បាណេណាល់ តូតែត

ព្រះសហគមន៍ភូមិភាគបាត់ដំបងរួមមាន៖ ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ធំ ខេត្តប៉ៃលិន ខេត្តសៀមរាប ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ខេត្តពោធិសាត់ និងខេត្តព្រះវិហារ។

ព្រះសហគមន៍ភូមិភាគកំពង់ចាម៖

លោកអភិបាល៖    ស៊ូសៃរាជ្យ អន់តូនីសាមី

តំណាងពេញសិទ្ធិលោកអភិបាល៖      បូ. ឡាយ ប៉ូល

ព្រះសហគមន៍ភូមិភាគកំពង់ចាមរួមមាន៖ ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្ត​ត្បូង​ឃ្មុំ ខេត្តក្រចេះ ខេត្តស្ទឹងត្រែង ខេត្តមណ្ឌលគិរី ខេត្តរតនគិរី ខេត្តព្រៃវែង និងខេត្តស្វាយរៀង។