អារម្ភកថារបស់អ្នកបកប្រែ

គម្ពីរ​វិន័យ គម្ពីរ​ព្យាការី និង​ក័ណ្ឌ​គម្ពីរ​ក្រោយៗ​មក​ទៀត បាន​នាំ​មក​នូវ​ដំបូន្មាន​ដ៏​ល្អ​ប្រសើរ​ជាចើ្រន​ដល់​យើង។ យើង​ត្រូវតែ​សរសើរ​ប្រជា​ជន​អ៊ីស្រា​អែល ដែល​ប្រកប​ដោយ​ប្រាជ្ញា និង​ចំណេះ​ដឹង។ ប៉ុនែ្ត អ្នក​អាន​គម្ពីរ​មិន​ត្រូវ​ប្រាថ្នា​ចង់​បាន​តែ​ចំណេះ​ដឹង​ប៉ុណោ្ណះ​ទេ អ្នក​ដែល​ស្រឡាញ់​ចំណេះ​នោះ ត្រូវ​សរសេរ ឬ​និយាយ​ពន្យល់​បក​ស្រាយ ដើម្បី​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​អ្នក ដែល​មិន​បាន​រៀន​សូត្រ​ដែរ។ ហេតុនេះ លោក​យេស៊ូ​ជា​ជីតា​របស់​ខ្ញុំ​បាន​ខិត​ខំ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ អាន​គម្ពីរ​វិន័យ និង​គម្ពីរ​ព្យាការី។ ១០ព្រម​ទាំង​ក័ណ្ឌ​គម្ពីរ​ឯទៀតៗ របស់​ដូនតា​យើង លោក​ក៏​ក្លាយ​ទៅជា អ្នក​ស្ទាត់​ជំនាញ​ខាង​គម្ពីរ​ដែរ។លោក​យល់​ឃើញ​ថា ត្រូវតែ​តែង​សៀវ​ភៅ​មូយ​ សី្ត​អំពី​ចំណេះ​ដឹង និង​ប្រាជ្ញា​  ដើម្បី​ឲ្យ​អស់​អ្នក​ដែល​ស្រឡាញ់​ចំណេះ​ដឹង ស្គាល់​សេចកី្ត​ទាំង​នោះ និង​ប្រព្រឹត្ត​តាម​គម្ពីរ​វិន័យ កាន់តែ​ប្រសើរ​ទ្បើងៗ។  ១៥ដូចេ្នះ ខ្ញុំ​សូម​អញ្ជើញ​មិត្ត​អ្នក​អាន ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​មើល​សៀវភៅ​នេះ ដោយ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ និង​អនុគ្រោះ​ផង។ ២០ប្រសិន​បើ​មិត្ត​អ្នក​អាន​យល់​ឃើញ​ថា យើង​ខ្ញុំ​ពុំ​បាន​បក​ប្រែ​ពាក្យ ឬ​ឃ្លា​ខ្លះ​ឲ្យ​បាន​ចំ​អត្ថន័យ​ទេ​នោះ សូម​មេត្តា​ខនី្ត​អភ័យ​ទោស​ឲ្យ​យើង​ខ្ញុំ​ផង ព្រោះ​ថា ទោះបី​យើង​ខិតខំ​រក​គន្លឹះ​នៃ​ពាក្យ​យ៉ាង​ណា​កី្ត  សេចកី្ត​ដែល​ចែង​ជា​ភាសា​ហេប្រឺ កាល​ណា​បក​ប្រែ​ជា​ភាសា​មួយ​ផេ្សង​ទៀត បែរ​ជា​មាន​រស​ជាតិ​ប្លែក​ទៅ​វិញ។ មិន​តែ​សៀវ​ភៅ​នេះ​ប៉ុណោ្ណះ​ទេ​គឺ​គម្ពីរ​វិន័យ​គម្ពីរ​ព្យាការី ២៥និង​ក័ណ្ឌ​ឯទៀតៗកាល​ណា​បក​ប្រែ​រួច​ក៏​មាន​សេចកី្ត​ជា​ច្រើន​ប្លែក​ពី​សេចកី្ត​ដើម​ផង​ដែរ។

នៅ​ឆ្នាំ​ទី​សាម​សិប​នៃ​រជ្ជកាល​ព្រះ​បាទ​អេអ៉ែរ​ស៊ែត ខ្ញុំ​បាន​ទៅ​ដល់​ស្រុក​អេស៊ីប ហើយ​ស្នាក់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​នោះ។ ខ្ញុំរក​ឃើញ​សៀវភៅ​អប់រំ​ដ៏មាន​សារះ​សំខាន់​មួយ​ច្បាប់ ៣០ខ្ញុំ​យល់​ឃើញ​ថា​  ត្រូវតែ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​បក​ប្រែ​សៀវ​ភៅ​នេះ ដោយ​ប្រិត​ប្រៀង​ ទោះ​បី​នឿយ​ហត់​យ៉ាង​ណា​កី្ត។ ខ្ញុំ​បាន​ចំណាយ​ពេល​អស់​ជាច្រើន​យប់ និង​ប្រើ​ចំណេះ​ជាច្រើន ក្នុង​អំទ្បុង​ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​ស្នាក់​នៅ ក្នុង​ស្រុក​នោះ ដើម្បី​បក​ប្រែ​ឲ្យ​បាន​ចប់​សព្វ​គ្រប់ ជូន​អស់​អ្នក​ស្នាក់​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស ដែល​ស្រឡាញ់ និង ប្រាថ្នា​ចង់​បាន​ចំណេះ​ដឹង ៣៥ហើយ​ចង់​ប្រតិបតិ្ត​តាម​គម្ពីរ​វិន័យ ជារៀង​រាល់​ថៃ្ង។