បេនស៊ីរ៉ាក់ (០៤)

១កូន​អើយ! កុំ​បដិសេធ​ចែក​អី្វៗ ដែល​អ្នក​ក្រី​ក្រ ត្រូវការ​ចាំ​បាច់​សំរាប់​ជីវិត​របស់​គេ​ទើ្បយ។ កុំ​ទុក​ឲ្យ​អ្នក​ខ្វះ​ខាត​រង់​ចាំ​ទទួល​អំណោយ​ពី​កូន​យូរ​ពេក!

២កុំ​ទុក​ឲ្យ​អ្នក​ដែល​ស្រេក​ឃ្លាន​ព្រួយ​ចិត្ត កុំ​បណ្តាល​ឲ្យ​អ្នក​ទ័ល​ក្រ​មួម៉ៅ​ទើ្បយ។

៣កុំ​បណ្តាយ​ឲ្យ​អ្នក​ដែល​កំពុង​មួម៉ៅ រឹតតែ​កើត​ទុក្ខ​ថែម​ទៀត ប្រសិន​បើ​គេ​ត្រូវ​ការ​អី្វ​ចាំ​បាច់​កុំ​ពន្យា​ពេល​ទើ្បយ។ ចូរ​កូន​ចែក​ឲ្យ​គេ​ទៅ​។

៤កុំ​ដេញ​អ្នក​សុំទាន ក្នុង​ពេល​គេ​មាន​អាសន្ន​កុំ​គេច​មុខ​ចេញ​ពី​អ្នក​ក្រីក្រ។

៥កុំ​មើល​អ្នក​ខ្វះ​ខាត​នឹង​ភែ្នក កុំ​ទុក​ឱកាស​ឲ្យ​គេ​ដាក់​បណ្តាសា​កូន​ទើ្បយ។

៦ប្រសិន​បើ​គេ​ដាក់​បណ្តាសា​កូន​ក្នុង​ពេល​គេ​ពិបាក​ចិត្ត ព្រះ​អម្ចាស់​ដែល​បាន​បងើ្កត​គេ ទ្រង់​មុខ​ជា​ព្រះ​សណ្តាប់​ពាក្យ​អង្វរ​របស់​គេ​ពុំខាន។

៧ចូរ​ធើ្វ​ឲ្យ​អ្នក​ជិត​ខាង​ស្រឡាញ់​កូន ចូរ​អោន​លំទោន​កាយ​នៅ​ចំពោះ​មុខ​អ្នក​ធំ។

៨ចូរ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ស្តាប់​អ្នក​ក្រីក្រ ចូរ​ឆើ្លយ​ទៅ​គេ​វិញ​ដោយ​ពាក្យ​ទន់​ភ្លន់។

៩ចូរ​រំដោះ​អ្នក​ដែល​ត្រូវ​គេ​ជិះ​ជាន់​ឲ្យ​រួច​ពី​កណ្តាប់​ដៃ​របស់​អ្្នក​សង្កត់​សង្កិន ពេល​កូន​កាត់​ក្តី​ ចូរ​កុំ​ខ្លាច​នរណា​ទើ្បយ។

១០ចូរ​តាំង​ខ្លួន​ជា​ឪពុក​ដ៏​ល្អ​សំរាប់​ក្មេង​កំព្រា ចូរ​ផ្គត់​ផ្កង់​ម្តាយ​របស់​ក្មេង​កំព្រា​ទាំង​នោះ ដូច​ស្វាមី​របស់​គេ។ ធើ្វ​ដូចេ្នះ​កូន​នឹង​ទៅ​ជា​បុត្រ​របស់​ព្រះ​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​បំផុត ព្រះអង្គ​មុខ​ជា​ស្រឡាញ់​កូន​ជាង​ម្តាយ​របស់​កូន​ទៅ​ទៀត។

ព្រះប្រាជ្ញាញាណអប់រំមនុស្ស
១១ព្រះ​ប្រាជ្ញា​ញាណ​ផ្តល់​កិតិ្តយស​ឲ្យ​កូន​ចៅ​របស់​ព្រះ​អង្គ ព្រះ​អង្គ​តាម​ថែ​រក្សា​អស់​អ្នក​ដែល​សែ្វង​រក​ព្រះ​អង្គ។

១២អ្នក​ណា​ស្រឡាញ់​ព្រះ​ប្រាជ្ញា​ញាណ អ្នក​នោះ​ស្រឡាញ់​ជីវិត អស់​អ្នក​ដែល​កោ្រក​តាំង​ពី​ព្រលឹម​សែ្វង​រក​ព្រះ​ប្រាជ្ញា​ញាណ មុខ​ជា​បាន​ពោរ​ពេញ​ដោយ​អំណរ។

១៣អ្នក​ណា​កាន់​ព្រះ​ប្រាជ្ញា​ញាណ​ជាប់ អ្នក​នោះ​នឹង​ទទួល​សិរី​រុងរឿង​ទុក​ជា​មរត៌ក គេទៅ​កនែ្លងណា  ព្រះ​អម្ចាស់​ប្រទាន​ពរ​ឲ្យ​គេ​នៅ​កនែ្លង​នោះ។

១៤អ្នក​ណា​បំរើ​ព្រះ​ប្រាជ្ញា​ញាណ អ្នក​នោះ​គោរព​បំរើ​ព្រះ​ដ៏​វិសុទ្ធ អ្នក​ណា​ស្រឡាញ់​ព្រះ​ប្រាជ្ញា​ញាណ​ព្រះ​អម្ចាស់​ក៏​ស្រឡាញ់​អ្នក​នោះ​ដែរ។

១៥អ្នក​ដែល​ស្តាប់​តាម​ព្រះ​ប្រាជ្ញា​ញាណ នឹង​កាត់​កី្ត​ដោយ​យុតិ្តធម៌ អ្នក​ជាប់​ចិត្ត​នឹង​ព្រះ​ប្រាជ្ញា​ញាណ​នឹង​រស់​នៅ​យ៉ាង​សុខ​សាន្ត។

១៦អ្នក​ផើ្ញ​ជីវិត​លើ​ព្រះ​ប្រាជ្ញា​ញាណ នឹង​ទទួល​ព្រះ​ប្រាជ្ញា​ញាណ​ទុក​ជា​មរត៌ក ហើយ​ពូជ​ពង្ស​របស់​គេ​ក៏​ទទួល​មរត៌ក​នេះ​ដែរ។

១៧មុន​ដំបូង ព្រះ​ប្រាជ្ញា​ញាណ​ណែនាំ​គេ​ឲ្យ​ដើរ​តាម​ផ្លូវ​ដ៏​ពិបាក​ទាំង​ធើ្វ​ឲ្យ​គេ​ភ័យ​ខ្លាច និង​តក់​ស្លុត។ ព្រះ​អង្គ​ប្រដៅ​គេ​ដោយ​លត់​ដំ​រហូត​ដល់​អាច​ទុក​ចិត្ត​លើ​គេ​បាន។ ព្រះ​អង្គ​ល្បង​ល​មើល​ចិត្ត​គេ ដោយ​សារ​បទ​បញ្ជា​របស់​ព្រះ​អង្គ។

១៨បន្ទាប់​មក​ ព្រះ​ប្រាជ្ញា​ញាណ​ណែនាំ​គេ​តាម​សំរួល ហើយ​ធើ្វ​ឲ្យ​គេ​មាន​អំណរ​សប្បាយ ព្រះ​អង្គ​នឹង​សំដែង​ការ​អាថ៌​កំបាំង​របស់​ព្រះ​អង្គ ឲ្យ​គេ​ស្គាល់​ផង។

១៩ប្រសិន​បើ គេ​វងេ្វង​ឆ្ងាយ​ពី​ព្រះ​ប្រាជ្ញា​ញាណ ព្រះ​អង្គ​នឹង​បោះ​បង់​គេ​ចោល ហើយ​បណោ្តយ​ឲ្យ​គេ​វិនាស។

ការអៀនខ្មាស
២០ចូរ​ពិនិត្យ​មើល​កាល:​ទេស: ចូរ​ចៀស​វាង​អំពើ​អាក្រក់ កុំ​ខ្មាស​អៀន​នឹង​ជំនឿ​របស់​កូន​ទើ្បយ។

២១មាន​ការ​ខ្មាស​អៀន​ម៉្យាង ដែល​នាំ​ឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត​បាប ហើយ​ក៏​មាន​ការ​ខ្មាស​អៀន​ម៉្យាង​ទៀត​ ដែល​ធើ្វ​ឲ្យ​កូន​ទទួល​សិរី​រុង​រឿង និង​ការ​ប្រណី​សនោ្តស។

២២កុំ​តឹង​តែង​នឹង​ខ្លួន​ឯង​ខ្លាំង​ពេក ហើយ​កុំ​ខ្មាស​អៀន​រហូត​ដល់​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​បាប​ទើ្បយ។

២៣កុំ​ញញើត​នឹង​និយាយ នៅ​ពេល​ដែល​ត្រូវ​និយាយ កុំ​លាក់​ប្រាជ្ញា​របស់​ខ្លួន​ឲ្យ​សោះ។

២៤ដ្បិត​គេ​ស្គាល់​ប្រាជ្ញា​របស់​មនុស្ស ដោយសារ​ពាក្យ​សំដី គេ​ក៏​ស្គាល់​ចំណេះ​ដឹង​ដោយ​សារ​ពាក្យ​ដែល​មនុស្ស​ពោល​ដែរ។

២៥ចូរ​កុំ​និយាយ​ប្រឆាំង​នឹង​សេចកី្ត​ពិត ចូរ​កុំ​និយាយ​សេចកី្ត​ណា​ដែល​កូន​មិន​ដឹង។

២៦កុំ​ទប់​ទនេ្ល​មិន​ឲ្យ​ហូរ កុំ​ខ្មាស​អៀន​នឹង​សារភាព​កំហុស​របស់​ខ្លួន​ទ្បើយ។

២៧កុំ​បណ្តោយ​ឲ្យ​មនុស្ស​ល្ងី​លើ្ង​មើល​ងាយ​កូន កុំ​រើស​មុខ​ដោយ​ខ្លាច​អ្នក​មាន​អំណាច។

២៨ចូរ​ប្រយុទ្ធ​ដើម្បី​សេចកី្ត​ពិត រហូត​ដល់​ស្លាប់​ នោះ​ព្រះ​ជា​អម្ចាស់​នឹង​តយុទ្ធ​ជំនួស​កូន​ពុំខាន។

២៩កុំ​ហ៊ាន​និយាយ​ខ្លាំង​ពេក កុំ​ខ្ជិល​ច្រអូស​និង​ធេ្វស​ប្រហែស​ក្នុង​កិច្ចការ​ដែល​កូន​ត្រូវ​ធើ្វ​ទើ្បយ។

៣០កុំ​កាច​សាហាវ​ដូច​សត្វ​តោ នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​របស់​ខ្លួន​  កុំ​កំសាក​ជាមួយ​អ្នក​បំរើ​របស់​កូន​ទើ្បយ។

៣១កុំ​លា​ដៃ ចាំ​តែ​ទទួល​យក​ផល​ប្រយោជន៍​ពី​គេ ហើយ​កុំ​ក្តាប់​ដៃ​នៅ​ពេល ដែល​ត្រូវ​សង​គេ​វិញ។