កំរងរូបភាព

អបអរសាទរបុណ្យ​ព្រះ​យេស៊ូ​ប្រសូត​នៅផ្ទះ​បងស្រី​មេត្តា​ករុណា​មុនីវង្ស ថ្ងៃទី​១៥ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៨

This slideshow requires JavaScript.