កំរងរូបភាព

រីករាយបុណ្យព្រះយេស៊ូប្រសូត ! ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់អ្នកកុមារតូច

នៅថ្ងៃទីអាទិត្យទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ តាំងពីព្រឹកព្រលឹមមានក្មេងរាប់ពាន់នាក់បាន ធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះសហគមន៍ចម្ការទៀង។ ថ្ងៃនេះ ជាបុណ្យខួបកំណើតរបស់ ព្រះកុមារយេស៊ូសម្រាប់ពួកគេ។ អំណរសប្បាយ និងសុភមង្គល។ យើងជា គ្រួសារដ៏ធំ។ នៅទីបញ្ចប់ ពួកគេមានគ្នាចំនួនបីពាន់នាក់ច្រៀងចម្រៀង ណូអែល ហើយមើល ការសម្តែងនៅលើឆាកដ៏ធំ។ រីករាយបុណ្យព្រះយេស៊ូប្រសូត ! ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់អ្នកកុមារតូច។

This slideshow requires JavaScript.