ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

អត្ថបទទី ១ វិវរណៈ ១៨,១_២.២១_២៣. ១៩,១_៣.៩ក
ទំនុកតម្កើង លេខ ១០០,១ខ_៥
ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ លូកា ២១,២០_២៨
ព្រះ‌យេស៊ូមានព្រះ‌បន្ទូលអំពីការបំផ្លាញក្រុងយេរូ‌សាឡឹម

20 «កាលណាអ្នករាល់គ្នាឃើញមានកង‌ទ័ពមកឡោម‌ព័ទ្ធក្រុងយេរូ‌សាឡឹម ចូរដឹងថា ក្រុងនេះជិតវិនាសហើយ។
21 ពេលនោះ អស់អ្នកនៅស្រុកយូដាត្រូវតែរត់ទៅជ្រកនៅតាមភ្នំ រីឯអស់អ្នកនៅក្រុងយេរូ‌សាឡឹម ត្រូវរត់ចេញឲ្យឆ្ងាយពីក្រុង ហើយអស់អ្នកដែលនៅស្រុកស្រែ មិនត្រូវចូលទៅក្រុងឡើយ។
22 គ្រានោះ ជាគ្រាដែលព្រះ‌ជាម្ចាស់ធ្វើទោសប្រជា‌រាស្ដ្រព្រះ‌អង្គ ស្របតាមសេចក្ដីដែលមានចែងទុកក្នុងគម្ពីរ។
23 គ្រានោះ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងស្ត្រីបំបៅ កូនមុខជាវេទនាពុំ‌ខាន ដ្បិតនឹងកើតមានទុក្ខលំបាកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងស្រុក ហើយព្រះ‌ជាម្ចាស់នឹងវិនិច្ឆ័យទោសប្រជា‌រាស្ដ្រនេះ។
24 គេនឹងត្រូវស្លាប់ដោយមុខដាវ ហើយខ្មាំងសត្រូវនឹងកៀរគេយកទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាម ឲ្យរស់នៅកណ្ដាលចំណោមជាតិសាសន៍ទាំងអស់ សាសន៍ដទៃនឹងជាន់ឈ្លីក្រុងយេរូ‌សាឡឹម រហូតដល់ពេលកំណត់របស់គេ»។

បុត្រមនុស្សយាងត្រឡប់មកវិញ

25 «គ្រានោះនឹងមានទីសម្គាល់នៅក្នុងព្រះ‌អាទិត្យក្នុងព្រះ‌ច័ន្ទ និងក្នុងផ្កាយទាំងប៉ុន្មាន។ ប្រជា‌ជាតិទាំងអស់នៅលើផែន‌ដីនឹងតឹងទ្រូង ព្រួយបារម្ភ ពេលឮសូរសន្ធឹករលកសមុទ្របក់បោក
26 មនុស្ស‌ម្នាភ័យស្លុតបាត់ស្មារតី នៅពេលគិតអំពីហេតុ‌ការណ៍ដែលនឹងកើតមាននៅលើផែន‌ដី ដ្បិតឫទ្ធិ‌បារមីនានានៅលើមេឃនឹងកក្រើករំពើក។
27 ពេលនោះ គេនឹងឃើញបុត្រមនុស្ស*យាងមកក្នុងពពក*ប្រកបដោយឫទ្ធា‌នុភាព និងសិរី‌រុងរឿងពន់ពេកក្រៃ។
28 កាលណាព្រឹត្តិ‌ការណ៍ទាំងនេះចាប់ផ្ដើមកើតមាន ចូរអ្នករាល់គ្នាងើបមើលទៅលើ ពី‌ព្រោះព្រះ‌ជាម្ចាស់ជិតរំដោះអ្នករាល់គ្នាហើយ»។