ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

បុណ្យព្រះយេស៊ូសម្តែងព្រះអង្គ
អត្ថបទី១ អេសាយ ៦០,១-៦
អត្ថបទទី២ អេភេសូ ៣,២-៣ក.៥-៦
ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ ២,១-១២
ពួកហោរា‌ចារ្យមកថ្វាយ‌បង្គំព្រះ‌ឱរសយេស៊ូ

1 ព្រះ‌យេស៊ូប្រសូតនៅភូមិបេថ្លេ‌ហិមក្នុងស្រុកយូដា នារជ្ជ‌កាលព្រះ‌បាទហេរ៉ូដ។ មានពួកហោរា‌ចារ្យនាំគ្នាធ្វើដំណើរពីទិសខាងកើតមកដល់ក្រុងយេរូ‌សាឡឹម
2 សួរថា៖ «ព្រះ‌មហាក្សត្ររបស់ជន‌ជាតិយូដា ដែលទើបនឹងប្រសូតគង់នៅឯណា? យើងខ្ញុំបានឃើញផ្កាយរបស់ព្រះ‌អង្គរះនៅទិសខាងកើត ហើយយើងខ្ញុំមកថ្វាយ‌បង្គំព្រះ‌អង្គ»។
3 កាលព្រះ‌បាទហេរ៉ូដឮដំណឹងនេះ ទ្រង់រន្ធត់ព្រះ‌ហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំង ហើយអ្នកក្រុងយេរូ‌សាឡឹមទាំងអស់ក៏រន្ធត់ចិត្តជាមួយព្រះ‌អង្គដែរ។
4 ព្រះ‌រាជាត្រាស់ហៅពួកនាយកបូជា‌ចារ្យ* និងពួកអាចារ្យ*ទាំងប៉ុន្មានរបស់ប្រជា‌ជនមក ដើម្បីសួរគេពីទីកន្លែងដែលព្រះ‌គ្រិស្ដ*ត្រូវប្រសូត។
5 គេទូលស្ដេចថា ព្រះ‌គ្រិស្ដត្រូវប្រសូតនៅភូមិបេថ្លេ‌ហិម ក្នុងស្រុកយូដា ដ្បិតមានសេចក្ដីចែងទុកមកតាមរយៈព្យាការី*ថា៖
6 «ភូមិបេថ្លេ‌ហិមជាដែនដីយូដាអើយ!
ក្នុងបណ្ដាក្រុងសំខាន់ៗនៃស្រុកយូដា
អ្នកមិនមែនតូចជាងគេទេ
ដ្បិតនឹងមានមេដឹកនាំមួយរូបកើតចេញពីអ្នក
លោកនឹងថែ‌រក្សាជន‌ជាតិអ៊ីស្រា‌អែល
ជាប្រជា‌រាស្ត្ររបស់យើង»។
7 ពេលនោះ ព្រះ‌បាទហេរ៉ូដហៅពួកហោរា‌ចារ្យមកជាសម្ងាត់ សួរបញ្ជាក់អំពីពេលដែលផ្កាយរះឡើង។
8 បន្ទាប់មក ទ្រង់ចាត់ហោរា‌ចារ្យទាំងនោះឲ្យទៅភូមិបេថ្លេ‌ហិម ដោយមានរាជ‌ឱង្ការថា៖ «សុំអស់លោកនាំគ្នាទៅចុះ ហើយស៊ើប‌សួរដំណឹងអំពីព្រះ‌ឱរសនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់។ កាលបើបានឃើញហើយ ចូរមកប្រាប់យើងវិញផង ដើម្បីឲ្យយើងបានទៅថ្វាយ‌បង្គំព្រះ‌អង្គដែរ»។
9 ក្រោយពីបានទទួលរាជ‌ឱង្ការហើយគេក៏នាំគ្នាចេញទៅ។ ពេលនោះ ផ្កាយដែលគេបានឃើញនៅទិសខាងកើត នាំមុខគេរហូតដល់កន្លែងដែលព្រះ‌ឱរសគង់ ទើបឈប់។
10 កាលហោរា‌ចារ្យទាំងនោះឃើញផ្កាយ គេសប្បាយចិត្តពន់ប្រមាណ
11 គេចូលទៅក្នុងផ្ទះ ឃើញព្រះ‌ឱរសគង់នៅជាមួយនាងម៉ារីជាមាតា គេក៏នាំគ្នាក្រាបថ្វាយ‌បង្គំព្រះ‌អង្គ រួចបើកហិបយកទ្រព្យរបស់ខ្លួន គឺមាស គ្រឿងក្រអូប និងជ័រល្វីង‌ទេស មកថ្វាយព្រះ‌អង្គ។
12 បន្ទាប់មក គេវិលត្រឡប់ទៅស្រុករបស់ខ្លួនវិញ តាមផ្លូវមួយផ្សេងទៀត ដ្បិតព្រះ‌ជាម្ចាស់មានព្រះ‌បន្ទូលប្រាប់គេ ក្នុងសុបិននិមិត្ត មិនឲ្យវិលទៅគាល់ព្រះ‌បាទហេរ៉ូដវិញឡើយ។