ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៧,៣១_៣៧
ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសមនុស្សគថ្លង់ម្នាក់ឲ្យ‌ជា

31 ព្រះ‌យេស៊ូយាងចេញពីតំបន់ក្រុងទីរ៉ូស កាត់តាមតំបន់ក្រុងស៊ីដូន និងតំបន់ស្រុកដេកា‌ប៉ូល ឆ្ពោះទៅសមុទ្រកាលី‌ឡេវិញ។ 32 គេនាំបុរសថ្លង់ម្នាក់មកគាល់ព្រះ‌អង្គ។ ម្យ៉ាងទៀត បុរសនោះពុំអាចនិយាយបានស្រួលដូចធម្មតាផង។ គេទូល‌អង្វរសូមឲ្យព្រះ‌អង្គដាក់ព្រះ‌ហស្ដលើគាត់។ 33 ព្រះ‌អង្គនាំគាត់ចេញទៅដោយឡែកដាច់ពីបណ្ដា‌ជន ទ្រង់ដាក់ព្រះ‌អង្គុលីក្នុងត្រចៀកគាត់ ហើយស្ដោះទឹកព្រះ‌ឱស្ឋយកទៅផ្ដិតលើអណ្ដាតគាត់
34 រួចព្រះ‌អង្គងើបព្រះ‌ភ័ក្ត្រឡើង ទតទៅលើមេឃ ដកដង្ហើមធំ ហើយមានព្រះ‌បន្ទូលថា «អិប‌ផា‌ថា» (ប្រែថា: ចូរបើកឡើង)។ 35 រំពេចនោះ ស្រាប់តែត្រចៀករបស់បុរសនោះអាចស្ដាប់ឮ អណ្ដាតរបស់គាត់ក៏គ្រលាស់បាន ហើយគាត់ក៏និយាយស្ដីបានច្បាស់លាស់។
36 ព្រះ‌យេស៊ូបានហាម‌ប្រាមពួកគេ មិនឲ្យនិយាយហេតុ‌ការណ៍នេះប្រាប់នរណាសោះឡើយ។ ប៉ុន្តែ ទោះបីព្រះ‌អង្គហាម‌ប្រាមយ៉ាងណាក៏ដោយ គេរឹតតែប្រកាសខ្លាំងឡើងៗ។ 37 មនុស្ស‌ម្នាងឿង‌ឆ្ងល់ពន់‌ពេកណាស់ ហើយពោលថា៖ «គ្រប់កិច្ចការដែលលោកធ្វើសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ សូម្បីតែមនុស្សថ្លង់ក៏លោកធ្វើឲ្យឮបាន មនុស្សគក៏លោកធ្វើឲ្យនិយាយបានដែរ»។