ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

អត្ថបទទី១ សាការី ២:១៤-១៧ ឬ វិវរណៈ ១១,១៩ក. ១២,១-៦ក.១០
ព្រះគម្ពីរដំណឹ្ងល្អ លូកា ១,២៦-៣៨ ឬ លូកា១,៣៩-៤៧
ទេវតាជូនដំណឹងអំពីកំណើតព្រះ‌យេស៊ូ

26 ប្រាំមួយខែក្រោយមក ព្រះ‌ជាម្ចាស់បានចាត់ទេវតាកាព្រី‌យ៉ែលឲ្យទៅភូមិណាសា‌រ៉ែត ក្នុងស្រុកកាលី‌ឡេ
27 ដើម្បីជួបនឹងស្ត្រីក្រមុំព្រហ្មចារីម្នាក់ ជាគូដណ្ដឹងរបស់កំលោះម្នាក់ឈ្មោះយ៉ូសែប ដែលត្រូវជាញាតិវង្សព្រះ‌បាទដាវីឌ ស្ត្រីក្រមុំនោះឈ្មោះ នាងម៉ារី។
28 ទេវតាចូលទៅក្នុងផ្ទះនាងម៉ារី ហើយពោលទៅកាន់នាងថា៖ «ចូរមានអំណរសប្បាយឡើង! ព្រះ‌អម្ចាស់គាប់ព្រះ‌ហឫទ័យនឹងនាងហើយ ព្រះ‌អង្គគង់ជាមួយនាង»។
29 ពេលឮពាក្យនេះ នាងម៉ារីរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំង នាងរិះគិតក្នុងចិត្តថា តើពាក្យជម្រាបសួរនេះមានន័យដូចម្ដេច?
30 ទេវតាពោលទៅកាន់នាងថា៖ «កុំខ្លាចអី ម៉ារីអើយ! ដ្បិតព្រះ‌ជាម្ចាស់គាប់ព្រះ‌ហឫទ័យនឹងនាងហើយ។
31 នាងនឹងមានគភ៌ សម្រាលបានបុត្រមួយ ដែលនាងត្រូវថ្វាយព្រះ‌នាមថា“យេស៊ូ”។
32 បុត្រនោះនឹងមានឋានៈដ៏ប្រសើរឧត្ដម ហើយគេនឹងថ្វាយព្រះ‌នាមថា “ព្រះ‌បុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពង់‌ខ្ពស់បំផុត”។ ព្រះ‌ជាម្ចាស់នឹងតាំងបុត្រនោះឲ្យគ្រងរាជ្យលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះ‌បាទដាវីឌ ជាព្រះ‌អយ្យ‌កោរបស់ព្រះ‌អង្គ
33 ទ្រង់នឹងគ្រងរាជ្យលើប្រជា‌រាស្ត្រអ៊ីស្រា‌អែល អស់‌កល្បជា‌និច្ច ហើយរាជ្យរបស់ព្រះ‌អង្គនឹងនៅស្ថិត‌ស្ថេរ ឥតមានទីបញ្ចប់ឡើយ»។
34 នាងម៉ារីសួរទៅទេវតាថា៖ «តើធ្វើដូចម្ដេចនឹងឲ្យការនេះកើតឡើងបាន បើនាងខ្ញុំមិនរួមរស់ជាមួយបុរសណាផងដូច្នេះ?»។
35 ទេវតា*ឆ្លើយទៅនាងវិញថា៖ «ព្រះ‌វិញ្ញាណដ៏‌វិសុទ្ធ*នឹងយាងមកសណ្ឋិតលើនាង គឺឫទ្ធា‌នុភាពរបស់ព្រះដ៏ខ្ពង់‌ខ្ពស់បំផុតនឹងគ្របបាំងនាង។ ហេតុនេះ គេនឹងថ្វាយព្រះ‌នាមដល់បុត្រដ៏‌វិសុទ្ធ ដែលត្រូវប្រសូតមកនោះថា “ព្រះ‌បុត្រារបស់ព្រះ‌ជាម្ចាស់”។
36 ម្យ៉ាងទៀត នាងអេលី‌សាបិត ជាញាតិរបស់នាង មានផ្ទៃពោះប្រាំមួយខែហើយ ថ្វី‌ដ្បិតតែគាត់មានវ័យចាស់ ថែមទាំងជាស្ត្រីអារទៀតផងក៏ដោយ
37 ព្រោះគ្មានការអ្វីដែលព្រះ‌ជាម្ចាស់ធ្វើមិនកើតនោះឡើយ»។
38 នាងម៉ារីពោលទៅទេវតាថា៖ «នាងខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះ‌អម្ចាស់ សូមឲ្យបានសម្រេចតាមពាក្យរបស់លោកចុះ!»។ បន្ទាប់មក ទេវតាចាកចេញពីនាងទៅ។

នាងម៉ារីទៅសួរសុខទុក្ខនាងអេលី‌សាបិត
39 នៅគ្រានោះ នាងម៉ារីប្រញាប់‌ប្រញាល់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិមួយ នៅតំបន់ភ្នំ ក្នុងស្រុកយូដា។
40 នាងបានចូលទៅក្នុងផ្ទះលោកសាការី ហើយជម្រាបសួរនាងអេលី‌សាបិត។
41 ពេលនាងអេលី‌សាបិតឮនាងម៉ារីជម្រាបសួរ ទារកនៅក្នុងផ្ទៃនាងបម្រះឡើង ហើយគាត់ក៏បានពោរ‌ពេញដោយព្រះ‌វិញ្ញាណដ៏‌វិសុទ្ធ
42 រួចបន្លឺសំឡេងឡើងថា៖ «ព្រះ‌ជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់នាងលើសស្ត្រីនានា ហើយព្រះ‌អង្គក៏ប្រទានពរដល់បុត្រនាងដែរ។
43 តើរូបខ្ញុំនេះមានឋានៈអ្វី បានជាមាតាព្រះ‌អម្ចាស់របស់ខ្ញុំ មកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំដូច្នេះ?
44 កាលខ្ញុំបានឮពាក្យជម្រាបសួររបស់នាង ស្រាប់តែកូននៅក្នុងផ្ទៃខ្ញុំបម្រះឡើងដោយអំណរសប្បាយ
45 នាងពិតជាមានសុភមង្គលមែន ព្រោះនាងបានជឿព្រះ‌បន្ទូល ដែលព្រះ‌អម្ចាស់ប្រាប់នាងមុខជាបានសម្រេចមិនខាន»។

ទំនុក‌តម្កើងរបស់នាងម៉ារី
46 ពេលនោះ នាងម៉ារីថ្លែងឡើងថា៖
«ព្រលឹងខ្ញុំសូមលើកតម្កើងព្រះ‌អម្ចាស់*
47 ខ្ញុំមានចិត្តអំណរយ៉ាងខ្លាំង
ព្រោះព្រះ‌ជាម្ចាស់ជាព្រះ‌សង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំ