ព័ត៌មានភូមិភាគភ្នំពេញ

ការទទួលស្គាល់ការពិតក្នុងជីវិតនាំឲ្យមានអំណរសប្បាយ

លោកបូជាចារ្យ ដាមីញ៉ាំង ហ្វានឺ បានណែនាំគ្រីស្តបរិស័ទនៅព្រះវិហារព្រះកុមារយេស៊ូ (បឹងទំពុន) ឲ្យចេះទទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិត នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ វិច្ឆិកា ២០១៩នេះ ដោយមានគ្រីស្តបរិស័ទចូលរួមប្រមាណជាង៣០០នាក់។ ក្នុងធម្មទេសនា លោកបូជាចារ្យ បានមានប្រសាសន៍ថា ព្រះយេស៊ូចង់នាំយើងឲ្យបើកភ្នែក និងទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិត ទោះបីសព្វថ្ងៃនៅទីនេះមិនមានតែនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀត និងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងក៏មានដែរ។

លោកថា យើងជាគ្រីស្តបរិស័ទត្រូវជឿថាព្រះយេស៊ូជំរុញយើងឲ្យទទួលស្គាល់សេចក្ដីពិតនៃជីវិតដែលតែងតែជួបប្រទះនូវបញ្ហា និងជាពិសេសជីវិតរបស់យើងត្រូវតែស្លាប់នៅថ្ងៃណាមួយ ដូច្នេះកុំបិទភ្នែក កុំបាក់ទឹកចិត្ត ត្រូវតស៊ូ។ លោកបន្ថែមទៀតថា ព្រះយេស៊ូនាំយើងឲ្យមានអំណរសប្បាយជាមួយអ្នកមានអំណរសប្បាយ យំជាមួយអ្នកដែលយំ ត្រូវទទួលស្គាល់ថានៅនាលោកនេះ មិនមែនស្ថានបរមសុខ ហើយព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះនាំយើងឲ្យមានចិត្តក្លាហាននៅក្នុងជីវិត កុំភ័យនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ដោយព្រះយេស៊ូឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នកកុំបណ្ដោយគេមកបោកបញ្ឆោត ហើយប្រសិនបើយើងភ័យខ្លាច គឺជាឱកាសល្អដើម្បីមានចិត្តក្លាហាន ព្រោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតគឺជាឱកាសល្អ។

អ្នកស្រី សារ៉ាត់ ជាគ្រីស្តបរិស័ទនៅព្រះវិហារព្រះកុមារយេស៊ូបាននិយាយថា ការទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិត ជួយឲ្យខ្ញុំអាចកាត់បន្ថយការគិតច្រើន ដោយយល់ថាជីវិតតែងតែជួបបញ្ហាជៀសមិនផុត ប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់ខ្ញុំត្រូវទទួលស្គាល់ និងផ្ញើបញ្ហាទាំងនោះទៅព្រះយេស៊ូតាមរយ:ការអធិដ្ឋាន និងចូលរួមថ្វាយអភិបូជា៕ ដាលីស