កំរងរូបភាព

អភិបូជា​រំលឹក​ដល់​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​បងប្រុស​ធៀរី​ ធ្វើនៅអាគារអង្គការទស្សន:ពិភព​លោក​ជាមួយ​សហគមន៍​កាតូលិក​និយាយ​ភាសា​អង់គ្លេស​ នៅល្ងាច​ថ្ងៃទី​១៥​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៨

[gallery type="slideshow" link="file" ids="2549,2550,2551,2552,2553,2554,2555,2556,2557,2558,2559,2560,2561,2562,2563,2564,2565,2566,2567,2568,2569,2570,2571,2572,2573,2574,2575,2576,2577"]

ចុចអាន
កំរងរូបភាព

អបអរសាទរបុណ្យ​ព្រះ​យេស៊ូ​ប្រសូត​នៅផ្ទះ​បងស្រី​មេត្តា​ករុណា​មុនីវង្ស ថ្ងៃទី​១៥ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៨

[gallery type="slideshow" link="file" ids="2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,2526,2527,2528,2529,2530,2531,2532,2533,2534,2535,2536,2537,2538,2539,2540,2541,2542,2543,2544,2545,2546"]

ចុចអាន
កំរងរូបភាព

អបអរសាទរបុណ្យ​ព្រះ​យេស៊ូ​ប្រសូត​ជាមួយ​បុគ្គលិក​ការិយាល័យ​ភូមិភាគ​ភ្នំពេញ​ ធ្វើ​នៅ​ភ្នំពេញ​ថ្មី​ថ្ងៃទី​១៤ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៨

[gallery type="slideshow" link="file" ids="2506,2505,2504,2503,2502,2501,2500,2499,2498,2497,2496,2495,2494,2493,2492,2491,2490,2489,2488,2487,2486,2485,2484,2483,2482,2481,2480,2479,2478,2477"]

ចុចអាន
កំរងរូបភាព

ខួប៥០ឆ្នាំនៃថ្វាយខ្លួនរបស់បងស្រីកូឡែត Collette និងការទទួលមុខងារថ្មីរបស់បងប្រុសធឿន

[su_slider source="media: 2274,2273,2272,2271,2270,2269,2268,2267,2266,2265,2264,2263,2262,2261,2260,2259,2258,2257,2256,2255,2254,2253,2252,2251,2250,2249,2248,2247,2246,2245" title="no" autoplay="4000"]

ចុចអាន