ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩
ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៨,២២-២៦ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់ឲ្យភ្លឺ 22 ព្រះ‌យេស៊ូ និងពួកសិស្ស*ធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិបេត‌សៃ‌ដា។ នៅពេលនោះ មានគេនាំមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់មកគាល់ព្រះ‌អង្គ ហើយទូល‌អង្វរសូមឲ្យព្រះ‌អង្គពាល់គាត់។ 23 ព្រះ‌យេស៊ូក៏ដឹកដៃមនុស្សខ្វាក់នោះ នាំចេញទៅខាងក្រៅភូមិ ព្រះ‌អង្គយកទឹកព្រះ‌ឱស្ឋដាក់លើភ្នែកគាត់ ហើយដាក់ព្រះ‌ហស្ដលើគាត់ ទាំងមានព្រះ‌បន្ទូលសួរថា៖ «តើអ្នកមើលឃើញអ្វីខ្លះទេ?»24 បុរសនោះបើកភ្នែកឡើងទូលថា៖ «ខ្ញុំឃើញមនុស្សដើរស្ទុងៗ មើលទៅដូចជា មឈើ»។
Read more.
ថ្ងៃទី ១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩
ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៨,១៤-២១ពុត‌ត្បុតរបស់ពួកគណៈផារី‌ស៊ី និងពុត‌ត្បុតរបស់ស្ដេចហេរ៉ូដ 14 ពួកសិស្សភ្លេចយកនំប៉័ងទៅជាមួយ។ ក្នុងទូកគេមាននំប៉័ងតែមួយដុំប៉ុណ្ណោះ។15 ព្រះ‌យេស៊ូមានព្រះ‌បន្ទូលដាស់‌តឿនគេថា៖ «ចូរអ្នករាល់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្ននឹងមេម្សៅរបស់ពួកផារី‌ស៊ី* ព្រមទាំងមេម្សៅរបស់ស្ដេចហេរ៉ូដ ឲ្យមែនទែន»។ 16 ពួកសិស្ស*ជជែកគ្នាថា៖ «លោកមានប្រសាសន៍ដូច្នេះ មកពីយើងគ្មាននំប៉័ងទេដឹង!»។17 ព្រះ‌យេស៊ូជ្រាបគំនិតពួកគេ ក៏មានព្រះ‌បន្ទូលថា៖ «ម្ដេចក៏ជជែកគ្នាអំពីរឿងគ្មាននំប៉័ងដូច្នេះ? តើអ្នករាល់គ្នាពុំទាន់ស្ដាប់បាន ពុំទាន់យល់សេចក្ដីទេឬ?
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩
ព្រះបើគម្ពីរ ដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៨,១១-១៣ ពួកខាងគណៈផារី‌ស៊ីចង់ឃើញការ‌អស្ចារ្យ 11 ពួកខាងគណៈផារី‌ស៊ី*មកដល់ ហើយនាំគ្នាជជែកជាមួយព្រះ‌យេស៊ូ ដើម្បីល្បង‌លមើលព្រះ‌អង្គ គេសូមឲ្យព្រះ‌អង្គសម្តែងទីសម្គាល់ដ៏អស្ចារ្យអ្វីមួយបញ្ជាក់ថា ព្រះ‌អង្គបានទទួលអំណាចពីព្រះ‌ជាម្ចាស់។12 ព្រះ‌យេស៊ូដកដង្ហើមធំ រួចមានព្រះ‌បន្ទូលថា៖ «ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សជំនាន់នេះចង់ឃើញទីសម្គាល់ដូច្នេះ? ខ្ញុំសុំប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថា ព្រះ‌ជាម្ចាស់មិនឲ្យគេឃើញទីសម្គាល់ណាឡើយ»។ 13 បន្ទាប់មក ព្រះ‌អង្គយាងចាកចេញពីគេ ចុះទូកឆ្លងទៅត្រើយម្ខាងវិញ។
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩
ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៧,៣១_៣៧ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសមនុស្សគថ្លង់ម្នាក់ឲ្យ‌ជា 31 ព្រះ‌យេស៊ូយាងចេញពីតំបន់ក្រុងទីរ៉ូស កាត់តាមតំបន់ក្រុងស៊ីដូន និងតំបន់ស្រុកដេកា‌ប៉ូល ឆ្ពោះទៅសមុទ្រកាលី‌ឡេវិញ។ 32 គេនាំបុរសថ្លង់ម្នាក់មកគាល់ព្រះ‌អង្គ។ ម្យ៉ាងទៀត បុរសនោះពុំអាចនិយាយបានស្រួលដូចធម្មតាផង។ គេទូល‌អង្វរសូមឲ្យព្រះ‌អង្គដាក់ព្រះ‌ហស្ដលើគាត់។ 33 ព្រះ‌អង្គនាំគាត់ចេញទៅដោយឡែកដាច់ពីបណ្ដា‌ជន ទ្រង់ដាក់ព្រះ‌អង្គុលីក្នុងត្រចៀកគាត់ ហើយស្ដោះទឹកព្រះ‌ឱស្ឋយកទៅផ្ដិតលើអណ្ដាតគាត់34 រួចព្រះ‌អង្គងើបព្រះ‌ភ័ក្ត្រឡើង ទតទៅលើមេឃ ដកដង្ហើមធំ
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩
បុណ្យរំលឹក សន្ត ស៊ីរីល ជាបព្វជិត និង សន្ត មេតូឌីអូស ជាអភិបាលព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៧,២៤-៣០ត្រីសាសន៍ដទៃម្នាក់ជឿព្រះ‌យេស៊ូ 24 ព្រះ‌យេស៊ូយាងចាកចេញពីទីនោះឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ជិតក្រុងទីរ៉ូស។ ព្រះ‌អង្គយាងចូលក្នុងផ្ទះមួយ ទ្រង់ពុំចង់ឲ្យនរណាដឹងថាទ្រង់គង់នៅទីនោះឡើយ តែលាក់មិនជិត។ 25 ភ្លាមនោះ ស្ត្រីម្នាក់ដែលកូនស្រីមានវិញ្ញាណអាក្រក់ចូល បានឮគេនិយាយអំពីព្រះ‌យេស៊ូ នាងមកក្រាបទៀបព្រះ‌បាទារបស់ព្រះ‌អង្គ។
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩
ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៧,១៤_២៣មូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមិនបរិសុទ្ធ 14 បន្ទាប់មក ព្រះ‌យេស៊ូត្រាស់ហៅបណ្ដា‌ជនមកម្ដងទៀត រួចមានព្រះ‌បន្ទូលទៅគេថា៖ «ចូរស្ដាប់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ហើយយល់ឲ្យច្បាស់ថា 15 អ្វីៗពីខាងក្រៅ ចូលទៅក្នុងមនុស្ស ពុំអាចធ្វើឲ្យមនុស្សក្លាយទៅជាមិនបរិសុទ្ធ*ឡើយ ផ្ទុយទៅវិញ មានតែអ្វីៗចេញពីមនុស្សប៉ុណ្ណោះ ដែលធ្វើឲ្យមិនបរិសុទ្ធ »។17 កាលព្រះ‌យេស៊ូយាងចេញពីបណ្ដា‌ជន ចូលទៅក្នុងផ្ទះ ពួកសិស្ស*នាំគ្នាទូលសួរព្រះ‌អង្គអំពីប្រស្នានេះ។
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩
ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៧,១-១៣ពួកខាងគណៈផារី‌ស៊ី និងទំនៀម‌ទម្លាប់ 1 មានពួកខាងគណៈផារី‌ស៊ី* និងអាចារ្យ*ខ្លះ នាំគ្នាមកពីក្រុងយេរូ‌សាឡឹមទៅជួបព្រះ‌យេស៊ូ។2 គេឃើញសិស្ស*របស់ព្រះ‌អង្គខ្លះបរិ‌ភោគអាហារ ដោយដៃមិនបរិសុទ្ធ* គឺគេពុំបានលាងដៃជាមុន។3 ធម្មតា ពួកផារី‌ស៊ី និងជន‌ជាតិយូដាទាំងអស់ តែងតែធ្វើពិធីលាងដៃយ៉ាងស្អាតហ្មត់‌ចត់មុននឹងបរិ‌ភោគ តាមទំនៀម‌ទម្លាប់របស់ចាស់បុរាណ។ 4 នៅពេលត្រឡប់មកពីផ្សារវិញ ដរាបណាគេមិនបានធ្វើពិធីលាងសម្អាតខ្លួនជាមុនទេ គេមិនបរិ‌ភោគឡើយ។
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩
បុណ្យរំលឹកព្រះនាងម៉ារីនៅលូដ៍ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៦,៥៣-៥៦ ៥៣ កាលព្រះយេស៊ូ និង ពួកសិស្សបានឆ្លងទៅដល់ត្រើយម្ខាងក្នុងស្រុកគេនេសារ៉ែតហើយ គេក៏នាំគ្នាចតទូក។ ៥៤ ព្រះអង្គយាងឡើងលើគោកជាមួយសិស្សពេលនោះ មនុស្សម្នាស្គាល់ព្រះអង្គភ្លាម។ ៥៥ គេរត់ទៅគ្រប់កន្លែងក្នុងតំបន់ ហើយនាំគ្នាសែងអ្នកជំងឺទៅកន្លែងដែលគេឮថាព្រះអង្គគង់នៅ។ ៥៦ គ្រប់កន្លែងដែលព្រះយេស៊ូយាងទៅ ទោះបីនៅក្នុងភូមិក្នុងក្រុង ឬ តាមស្រុកស្រែក្ដី គេយកអ្នកជំងឺមកដាក់នៅតាមទីផ្សារ
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃអាទិត្យទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩
ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ លូកា ៥,១-១១ព្រះ‌យេស៊ូត្រាស់ហៅសិស្សបីរូប 1 ថ្ងៃមួយ ព្រះ‌យេស៊ូគង់នៅមាត់បឹងគេនេ‌សារ៉ែត មានបណ្ដា‌ជនជាច្រើនប្រជ្រៀតគ្នានៅជុំ‌វិញព្រះ‌អង្គ ដើម្បីស្ដាប់ព្រះ‌បន្ទូលរបស់ព្រះ‌ជាម្ចាស់។2 ព្រះ‌អង្គទតឃើញទូកពីរចតនៅមាត់ច្រាំង រីឯអ្នកនេសាទនាំគ្នាចុះទៅលាងអួនរបស់គេ។3 ព្រះ‌យេស៊ូយាងចុះទៅក្នុងទូករបស់លោកស៊ីម៉ូន រួចទ្រង់សុំឲ្យគាត់ចេញទូក ទៅឆ្ងាយពីច្រាំងបន្តិច។ ព្រះ‌អង្គគង់បង្រៀនបណ្ដា‌ជនពីក្នុងទូកនោះ។ 4 លុះព្រះ‌អង្គបង្រៀនគេចប់ហើយ ទ្រង់មានព្រះ‌បន្ទូលទៅកាន់លោកស៊ីម៉ូនថា៖ «ចូរបង្ហួសទូកទៅទឹកជ្រៅ រួចនាំគ្នាទម្លាក់អួនចុះ»។5 លោកស៊ីម៉ូនតបទៅព្រះ‌យេស៊ូវិញថា៖
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩
ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៦,៧-១៣ព្រះ‌យេស៊ូចាត់សិស្សទាំងដប់‌ពីររូបឲ្យទៅប្រកាសដំណឹង‌ល្អ ព្រះ‌យេស៊ូយាងទៅភូមិនានាដែលនៅជុំ‌វិញ ហើយទ្រង់បង្រៀនអ្នកស្រុក។ 7 ពេលនោះ ព្រះ‌អង្គត្រាស់ហៅសិស្ស*ទាំងដប់‌ពីររូបមក រួចទ្រង់ចាត់គេពីរៗនាក់ឲ្យទៅ ទាំងប្រទានឲ្យគេមានអំណាចដេញលើវិញ្ញាណអាក្រក់ផង។ 8 ព្រះ‌អង្គផ្ដែ‌ផ្ដាំគេមិនឲ្យយកអ្វីទៅជាមួយ ក្នុងពេលធ្វើដំណើរឡើយ លើក‌លែងតែដំបងប៉ុណ្ណោះ៖ «កុំយកចំណីអាហារ ថង់យាម ឬយកប្រាក់កាសជាប់នឹងខ្លួន 9 ចូរពាក់ស្បែកជើង តែមិនត្រូវយកអាវពីរបន្លាស់ទៅជាមួយឡើយ»។10
Read more.