ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
បុណ្យរំលឹក សន្ត យ៉ូហាន នៃព្រះឈើឆ្កាង ជាបូជាចារ្យ និងជាគ្រូបាធ្យាយព្រះសហគមន៍ អត្ថបទទី១ អេសាយ ៤៨,១៧-១៩ ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ ១១,១៦-១៩ 16 តើខ្ញុំអាចប្រដូចមនុស្សជំនាន់នេះទៅនឹងជនប្រភេទណា? អ្នកទាំងនោះប្រៀបបានទៅនឹងកូនក្មេងដែលអង្គុយលេងនៅតាមផ្សារ ហើយស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកថា:17 “យើងបានផ្លុំខ្លុយ តែពួកឯងពុំព្រមរាំទេ យើងបានស្មូត្របទទំនួញ ក៏ពួកឯងពុំព្រមគក់ទ្រូងយំដែរ”។
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
បុណ្យរំលឹក សន្តី លូស៊ី ជាព្រហ្មចារី និង មរណៈសាក្សី អត្ថបទទី១ អេសាយ ៤១,១៣-២០ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ ១១,១១-១៥ 11 ខ្ញុំសុំប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថា បណ្ដាមនុស្សដែលកើតមកក្នុងលោកនេះ គ្មាននរណាមានឋានៈធំជាងលោកយ៉ូហាន‌បាទីស្ដឡើយ។ ប៉ុន្តែ អ្នកណាតូចជាងគេនៅក្នុងព្រះ‌រាជ្យ*នៃស្ថានបរម‌សុខ* អ្នកនោះប្រសើរលើសលោកយ៉ូហានទៅទៀត។ 12 តាំងពីជំនាន់លោកយ៉ូហាន‌បាទីស្ដមកទល់សព្វថ្ងៃ ព្រះ‌រាជ្យនៃស្ថានបរម‌សុខបានរងនូវអំពើឃោរ‌ឃៅ
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
អត្ថបទទី១ សាការី ២:១៤-១៧ ឬ វិវរណៈ ១១,១៩ក. ១២,១-៦ក.១០ព្រះគម្ពីរដំណឹ្ងល្អ លូកា ១,២៦-៣៨ ឬ លូកា១,៣៩-៤៧ទេវតាជូនដំណឹងអំពីកំណើតព្រះ‌យេស៊ូ 26 ប្រាំមួយខែក្រោយមក ព្រះ‌ជាម្ចាស់បានចាត់ទេវតាកាព្រី‌យ៉ែលឲ្យទៅភូមិណាសា‌រ៉ែត ក្នុងស្រុកកាលី‌ឡេ27 ដើម្បីជួបនឹងស្ត្រីក្រមុំព្រហ្មចារីម្នាក់ ជាគូដណ្ដឹងរបស់កំលោះម្នាក់ឈ្មោះយ៉ូសែប ដែលត្រូវជាញាតិវង្សព្រះ‌បាទដាវីឌ ស្ត្រីក្រមុំនោះឈ្មោះ នាងម៉ារី។28
Read more.
ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ២០១៨
អត្ថបទទី១ អេសាយ ៤០,១-១១ទំនុកតម្កើង លេខ ៩៦,១-៣.១០-១២ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ ១៨,១២-១៤ 12«តើអ្នករាល់គ្នាយល់យ៉ាងណា ប្រសិនបើបុរសម្នាក់មានចៀមមួយរយក្បាល ហើយចៀមមួយវង្វេងបាត់?។ គាត់មុខជាទុកចៀមកៅសិបប្រាំបួននៅលើភ្នំ ហើយទៅតាមរកចៀម ដែលបាត់នោះពុំខាន។ 13ខ្ញុំសុំប្រាប់អោយអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថា បើគាត់រកចៀមនោះឃើញវិញ គាត់មុខតែត្រេកអរសប្បាយជាមិនខាន គឺសប្បាយលើសពីឃើញចៀមចៅសិបប្រាំបួនដែលមិនវង្វេងបាត់ទៅទៀត។ 14រីឯព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខក៏ដូច្នោះដែរ ទ្រង់មិនសព្វព្រះហឫទ័យអោយអ្នកណាម្នាក់ ក្នុងចំណោមអ្នកតូចតាចទាំងនេះ
Read more.
ថ្ងៃចន្ទ ទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
អត្ថបទទី១ អេសាយ ៣៥,១-១០ទំនុកតម្កើង លេខ៨៥, ៩-១៤ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ លូកា ៥,១៧-២៦ 17ថ្ងៃមួយ ព្រះយេស៊ូកំពុងតែបង្រៀនបណ្ដាជន មានពួកខាងគណៈផារីស៊ី និង អ្នកប្រាជ្ញខាងវិន័យ អង្គុយស្ដាប់ព្រះអង្គដែរ។ អ្នកទាំងនោះធ្វើដំណើរមកពីភូមិនានា ក្នុងស្រុកកាលីឡេ ស្រុកយូដា និង ពីក្រុងយេរូសាឡឹម។ ព្រះយេស៊ូប្រកបដោយឫទ្ឋានុភាពរបស់ព្រះអម្ចាស់ ទ្រង់ប្រោសអ្នកជំងឺអោយបានជា។
Read more.
ថ្ងៃអាទិត្យទី ៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
អាទិត្យទី២ ក្នុងរដូវរងចាំអត្ថបទទី១ បារូក ៥,១-៩ទំនុក្តម្កើង លេខ១២៦,១-៦អត្ថបទទី២ ភីលីព ១,៤-៦.៨-១១ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ ៣,១-៦ 1 នៅឆ្នាំទីដប់ប្រាំ នៃរជ្ជ‌កាលព្រះចៅអធិរាជរ៉ូម៉ាំង ព្រះ‌នាមទីប៊ើរ លោកប៉ុនទាស-‌ពីឡាតធ្វើជាទេសា‌ភិបាលនៅស្រុកយូដា ព្រះ‌បាទហេរ៉ូដ ជាស្ដេចអនុ‌រាជ*គ្រប់‌គ្រងស្រុកកាលី‌ឡេ ព្រះ‌បាទភីលីពអនុជរបស់ព្រះ‌បាទហេរ៉ូដជាស្ដេចអនុ‌រាជគ្រប់‌គ្រងតំបន់អ៊ីទូ‌រេ និងតំបន់ត្រាខូ‌នីត ព្រះ‌បាទលីសា‌នាសជាស្ដេចអនុ‌រាជគ្រប់‌គ្រងស្រុកអាប៊ី‌ឡែន2 លោកអាណ និងលោកកៃផាសធ្វើជាមហាបូជា‌ចារ្យ*។
Read more.
ថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
បុណ្យគោរព ព្រះនាងព្រហ្មចារីម៉ារី គ្មានជំពាក់បាបអត្ថបទទី១ កំណើតពិភពលោក ៣,៩_១៥.២០ទំនុកតម្កើងលេខ ៩៨,១_៤អត្ថបទទី២ អេភេសូ ១,៣_៦.១១_១២ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ លូកា ១,២៦_៣៨ 26ប្រាំមួយខែក្រោយមក ព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ទេវតាកាព្រីយ៉ែលអោយទៅភូមិណាសារ៉ែត ក្នុងស្រុកកាលីឡេ 27ដើម្បីជួបនឹងស្ដ្រីក្រមុំព្រហ្មចារីម្នាក់ ជាគូដណ្ដឹងរបស់កំឡោះម្នាក់ ឈ្មោះយ៉ូសែបដែលត្រូវជាញាតិវង្សព្រះបាទដាវីឌ ស្ដ្រីក្រមុំនោះឈ្មោះ នាងម៉ារី។ 28ទេវតាចូលទៅក្នុងផ្ទះនាងម៉ារី ហើយពោលទៅកាន់នាងថា៖
Read more.
ថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
បុណ្យរំឭកសន្ត អាំប្រុស ជាអភិបាល និងជាគ្រូបាធ្យាយព្រះសហគមន៍ អត្ថបទទី១ អេសាយ ២៩,១៧-២៤ទំនុកតម្កើង លេខ២៧,១.៤.១៣-១៤ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ ៩,២៧-៣១ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសមនុស្សខ្វាក់ពីរនាក់ឲ្យភ្លឺ 27 កាលព្រះ‌យេស៊ូកំពុងតែយាងចេញពីទីនោះ មានមនុស្សខ្វាក់ពីរនាក់មកតាមព្រះ‌អង្គ ស្រែកថា៖ «ព្រះ‌រាជ‌វង្សព្រះ‌បាទដាវីឌអើយ! សូមអាណិតមេត្តាយើងខ្ញុំផង»។28 ពេលព្រះ‌អង្គយាងទៅដល់ផ្ទះ មនុស្សខ្វាក់ទាំងពីរនាក់ចូលទៅជិតព្រះ‌អង្គ។ ព្រះ‌យេស៊ូមានព្រះ‌បន្ទូលទៅអ្នកទាំងពីរថា៖ «តើអ្នកជឿថាខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យភ្នែកអ្នកភ្លឺបានឬ?»។ គេទូលព្រះ‌អង្គថា៖
Read more.
ថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
អត្ថបទទី១ អេសាយ ២៦,១-៦ ទំនុកតម្កើង លេខ ១១៨,១.៨-៩,១៩-២១ អត្ថបទព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ ៧,២១.២៤-២៧ 21 «អ្នកដែលចូលទៅក្នុងព្រះ‌រាជ្យ*នៃស្ថានបរម‌សុខ* មិនមែនជាអ្នកដែលគ្រាន់តែហៅខ្ញុំថា “ព្រះ‌អម្ចាស់! ព្រះ‌អម្ចាស់!”ប៉ុណ្ណោះទេ គឺជាអ្នកដែលធ្វើតាមព្រះ‌ហឫទ័យរបស់ព្រះ‌បិតាខ្ញុំ ដែលគង់នៅស្ថានបរម‌សុខនោះវិញ។ ប្រស្នាអំពីមនុស្សពីរនាក់សង់ផ្ទះ 24 «អ្នកណាស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំនេះ ហើយប្រព្រឹត្តតាម
Read more.
ថ្ងៃពុធទី ៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
អត្ថបទទី១ អេសាយ ២៥,៦-១០ក ទំនុកតម្កើង លេខ ២៣,១-៣ក.៣ខ-៧ ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ ១៥,២៩-៣៧ ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសអ្នកមានជំងឺផ្សេងៗឲ្យជា 29 ព្រះ‌យេស៊ូចាកចេញពីទីនោះ ឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រកាលី‌ឡេ។ បន្ទាប់មក ព្រះ‌អង្គយាងឡើងទៅលើភ្នំ លុះយាងដល់ហើយ ព្រះ‌អង្គគង់ចុះ 30 មានមហា‌ជនច្រើនកុះ‌ករនាំគ្នាចូលមករកព្រះ‌អង្គ ទាំងនាំមនុស្សខ្វិន
Read more.