កំរងរូបថត

រូបភាពនៃការប្រាព្ធពិធីបុណ្យចម្លងនៅព្រះសហគមន៍បាត់ដំបងក្រុង ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩
Read more.
កំរងរូបភាពនៃសកម្មភាពបុណ្យចម្លងនៅព្រះសហគមន៍សន្តយូសែបផ្សាតូច
Read more.
ថ្ងៃសុក្រ​ពិសិដ្ឋ​នៅព្រះសហគមន៍ភ្នំបូកគោ​ ថ្ងៃទី​១៩​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៩
Read more.
ពិធីបុណ្យ ប្រសិទិ្ធពរលើប្រេង នៅព្រះសហគមន៍កាតូលិក សន្តសិលា និងសន្តប៉ូល ០៩ មេសា ២០១៩
Read more.
ព្រះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបងបានប្រារព្វពិធីបុណ្យ លើកតម្កើងព្រះយេស៊ូ រងទុក្ខលំបាក (បុណ្យហែរស្លឹក) យ៉ាងឧឡារឹក
Read more.
កម្រងរូបភាពនៃការឆ្លងព្រះវិហារនៅព្រះសហគមន៍ជុំគីរី (កំពត)
Read more.
ពិធីថ្វាយអភិបូជា ជំហានទី២ សម្រាប់ព្រះសហគមន៍កាតូលិក ភូមិភាគ ភ្នំពេញ
Read more.
កម្រងរូបបូជនីយ៍ចររបស់យុវជនភូមិភាគភ្នំពេញ ក្រោមការដឹកនាំដោយលោកអភិបាលអូលីវីយ៉េ
Read more.
ព្រះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបងបានប្រារព្វពិធីបុណ្យ ស្តេចហោរ៉ាទាំង៣ ធ្វើដំណើរស្វែងរកព្រះយេស៊ូកុមារ
Read more.
បុណ្យខួប២២៩ឆ្នាំ នៃព្រះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង
Read more.