ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២ ខែកម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ លូកា ២,២២-៤០ពិធីថ្វាយព្រះ‌ឱរសយេស៊ូនៅក្នុងព្រះ‌វិហារ 22 លុះដល់ពេលកំណត់ដែលលោកយ៉ូសែប និងនាងម៉ារី ត្រូវធ្វើពិធីជម្រះកាយឲ្យបានបរិសុទ្ធ* តាមវិន័យ*លោកម៉ូសេ* បានចែងទុក អ្នកទាំងពីរក៏នាំព្រះ‌ឱរសទៅថ្វាយព្រះ‌អម្ចាស់

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថៃ្ងទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៤,២៦-៣៤ប្រស្នាអំពីគ្រាប់ពូជដុះ 26 ព្រះ‌យេស៊ូមានព្រះ‌បន្ទូលទៀតថា៖ «ព្រះ‌រាជ្យ*របស់ព្រះ‌ជាម្ចាស់ប្រៀបបីដូចជាបុរសម្នាក់ព្រោះស្រូវ នៅក្នុងស្រែរបស់ខ្លួន។ 27 ទោះបីគាត់ដេកក្ដី ក្រោកក្ដី

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៣,២២-៣០ព្រះ‌យេស៊ូឆ្លើយតបនឹងពួកអ្នកចោទប្រកាន់ព្រះ‌អង្គ 22 ពួកអាចារ្យ* ដែលចុះមកពីក្រុងយេរូ‌សាឡឹមនិយាយថា៖ «អ្នកនេះមានបេល‌សេប៊ូលជាស្ដេចអារក្សនៅក្នុងខ្លួន គាត់អាចដេញអារក្សដូច្នេះ ព្រោះស្ដេចអារក្សប្រគល់អំណាចឲ្យ»។23 ព្រះ‌យេស៊ូត្រាស់ហៅគេមក

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

បុណ្យរំលឹកសន្ត ធីម៉ូថេ និង ទីតូស ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៣,២០-១ព្រះ‌ញាតិ‌វង្សរបស់ព្រះ‌យេស៊ូមកនាំព្រះ‌អង្គយកទៅវិញ 20 កាលព្រះ‌យេស៊ូយាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញ បណ្ដា‌ជនជួប‌ជុំគ្នាសាជាថ្មី ជាហេតុនាំឲ្យព្រះ‌អង្គ

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩

បុណ្យគោរពសន្តប៉ូល ជាគ្រីស្តទូតដែលកែប្រែចិត្តគំនិត#អត្ថបទទី១ កិច្ចការ ២២,៣_១៦ 6 ពេលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅជិតដល់ក្រុងដាម៉ាសប្រមាណជាថ្ងៃត្រង់ ស្រាប់តែមានពន្លឺមួយដ៏ភ្លឺត្រចះ‌ត្រចង់ ចាំងពីផ្ទៃមេឃមកជុំ‌វិញខ្ញុំ។7 ខ្ញុំក៏ដួល ហើយឮសំឡេងមួយពោលមកខ្ញុំថា “សូលអើយ

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

បុណ្យរំលឹក សន្ត ហ្វ្រង់ស៊ីស ដឺ សាល ជាអភិបាល និងជាគ្រូធ្យាយនៃព្រះសហគមន៍ ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៣,៧-១២មហា‌ជនមកតាមព្រះ‌យេស៊ូ 7

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

បុណ្យរំលឹកសន្តវ៉ាំងសង់ ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៣,១-៦ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសមនុស្សស្វិតដៃម្នាក់ឲ្យជា 1 ព្រះ‌យេស៊ូយាងចូលទៅសាលាប្រជុំ*ម្ដងទៀត នៅទីនោះ មានបុរសម្នាក់ស្វិតដៃម្ខាង។2 ពួកគេតាមមើលព្រះ‌យេស៊ូ ក្រែងលោព្រះ‌អង្គប្រោសបុរសនេះឲ្យជានៅថ្ងៃសប្ប័ទ* ក្នុងគោលបំណងចោទប្រកាន់ព្រះ‌អង្គ។

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ២,២៣-២៨ព្រះ‌យេស៊ូមានអំណាចលើថ្ងៃសប្ប័ទ 23 មានថ្ងៃមួយជាថ្ងៃសប្ប័ទ* ព្រះ‌យេស៊ូយាងកាត់វាលស្រែ សិស្ស*របស់ព្រះ‌អង្គនាំគ្នាដើរបណ្ដើរ បូតកួរស្រូវបណ្ដើរ។ 24 ពួកខាងគណៈផារី‌ស៊ី*ទូលព្រះ‌យេស៊ូថា៖

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

បុណ្យរំឭកសន្តីអាញ៉ែស ជាព្រហ្មចារីនី និងជាមរណសាក្សី ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ២,១៨-២២ អំពីការតមអាហារ 18 ថ្ងៃមួយ ពួកសិស្សរបស់លោកយ៉ូហាន‌បាទីស្ដ និងពួកសិស្សខាងគណៈផារី‌ស៊ី

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ យ៉ូហាន ២,១-១១ពិធីមង្គលការនៅភូមិកាណា 1 បីថ្ងៃក្រោយមក មានគេរៀបពិធីមង្គលការនៅភូមិកាណា ក្នុងស្រុកកាលី‌ឡេ។ មាតាព្រះ‌យេស៊ូនៅទីនោះ 2 ហើយគេក៏បានយាងព្រះ‌យេស៊ូ

ចុចអាន