កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ពិធីជំរះចិត្តគំនិតលើកទីពីររបស់បេក្ខជនបីរូបនៅព្រះសហគមន៍ជុំគីរី ក្រោមអធិបតីភាពលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញអូលីវីយេ ព្រឹកថ្ងៃទី២៨ កុម្ភ: ២០១៦នេះ
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.