កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
តំណាងគ្រីស្តបរិស័ទដឹកនាំដោយលោកអភិបាល អេនរីគេ ហ្វីហ្ការ៉េដូនៃភូមិភាគបាត់ដំបង បានអញ្ញើញទៅគោរពដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃសព សាច់ញាតិរបស់ឯកឧត្តមសាយ សុំអាល់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន។ ទាំងនេះជាការចូលរួមរំលែកនូវមរណទ
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.