កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
«សន្តិភាពដើម្បីទាំងអស់គ្នា ទាំងអស់គ្នាដើម្បីសន្តិភាព» នេះជាប្រសាសន៍របស់លោកអភិបាល អូលីវីយេ ក្នុងពិធីសំណេះសំណាល ជាលក្ខណៈអន្តរសាសនា នៅទីរួមខេត្តតាកែវ ដែលមានគ្រប់សាសនាធំៗទាំងបីនៅខេត្តតាកែវ។ លោក ជំរុញឲ្យបរ
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.