កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ព្រះសហគមន៍កាតូលិកមណ្ឌលសកម្មភាពតាកែវបានរៀបចំពិធីមុជទឹកជូនចាស់ៗ អភីបូជា និងពិសារអាហាររួមគ្នាដើម្បីអបអរថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.