កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ពិធីសម្ពោធអាគារសិក្សាថ្មី នៅព្រះសហគមន៍កាតូលិកទួលតាំង សង្កាត់ច្បាអំពៅ ខណ្ឌច្បាអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមអធិបតីភាពលោកអូលីវីយេ អភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញ
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.