កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី30 ខែ មេសា ២០១៦ កិច្ចសំណេះសំណាលជាមួយបងប្រុស Ghislainមកពីសមគមន៍តេហ្សេពីបារាំង និង ការអធិដ្ឋានតេហ្សេ ក្រោមប្រធានបទ សូមអោយយើងមានចិត្តក្លសហានក្នុងការសម្តែងធម៍មេត្តាករុណា នៅព្រះវិហារបឹងទំពុន
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.