កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
អភិបូជា​លើក​ដំបូង​ នៅ​ភូមិ​តេជោ​ក្បាល​ដំរី​ ឃុំ​តេជោ​អភិវឌ្ឍន៍​ស្រុក​ឈូក​ ខេត្ត​កំពត​ (​តំបន់​៣១៧)​ ជាប់ព្រំប្រទល់​ រវាងខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ​ និង​ខេត្ត​កំពត​ ជាមួយបងប្អូនគ្រីស្តបរិស័ទ​ ដែល​ឃ្លាត​ឆ្ងាយ​ពី​ព
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.