កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
កាលពីវេលាម៉ោង ៦និង០០ នាទីល្ងាច ថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ នៅព្រសហគមន៍ សហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង បានប្រារព្វខួប២២៦ឆ្នាំរបស់ព្រះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង។ ក្រោយអភិបូជា មានការសម្តែងរបាំ និងចម្រៀងកាយវិការផ្សេងៗ ដ
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.