កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ប្រោសទឹកព្រះពរលើផ្ទះរបស់ ក្រុមគ្រួសារបងស្រី Dominican នៅកៀនស្វាយ ក្នុងខេត្តកណ្តាល តាមផ្លូវជាតិលេខ ១ កាលពីថ្ងៃទី ១១ វិច្ឆិកា ២០១៧។
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.