កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
គ្រួសារក្រីក្រ១០០គ្រួសារ បានទទួលអំណោយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកសន្តយ៉ូសែប ផ្សារតូចនាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ នៅក្នុងឱកាសបិណ្ឌភ្ជុំ នាឆ្នាំនេះ
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.