កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
អំណរសប្បាយ​នៅក្នុង​ខេត្តកំពត! រយៈពេល​១០ឆ្នាំមកហើយ​​បន្ទាប់ពី​បាន​ប្រទានពរ​ដល់​មណ្ឌល​វប្បធម៌​ (២០០៧)មក​ ថ្ងៃអង្គារ៍ទី​១៤ វិច្ឆិកា ២០១៧​នេះ បាន​សម្ពោធ អាគារ​មត្តេយ្យសិក្សា ម៉ុងតេសូរី​ថ្មី និង​សាលាបឋមសិក
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.