កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ព្រះសហគមន៍សន្ត យ៉ូសែប ផ្សារតូច ចែកអំណោយដល់គ្រួសារក្រីក្រចំនួន ១០០គ្រួសារ សម្រាប់ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិ កាលពីថ្ងៃ ១០ មេសា ២០១៥
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.