ព្រះសហគមន៍កាតូលិកលើកនិងលុបចោលការជួបជុំមួយចំនួន

លោកអភិបាលអូលីវីយ៉េ ជ្មិតហស្លេរ នៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញបានចេញលិខិតមួយនាថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា នេះ ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីកិច្ចការជួបជ...

ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

ស្តាប់ ឬទាញយកសម្លេងដែលផ្សាយរួច

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃទី ២៧ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២០

ព្រះញាតិវង្សព្រះយេស៊ូ​មិនជឿលើព្រះអង្គក្រោយ​មក​ ព្រះយេស៊ូ​យាង​ចុះ​ឡើង​កាត់​ស្រុក​កាលីឡេ​ ដ្បិត​ព្រះអង្គ​មិន​សព្វ​ព្រះ​ហប្ញទ័យ​យាង​ទៅ​ស្រុក​យូដា​ឡើយ​ ព្រោះ​ជនជាតិ​យូដា​រក​ធ្វើគុត​ព្រះអង្គ។​ ព...

សេចក្តីប្រកាសថ្មី

ទាញយក អ្នកនាំសារ

មើលជាវីដេអូ

តាមដានយើងតាម