ស្វែងរក
The replica watches uk country for this brand for everyone, I believe replica watches most people are more understanding of its home pilots watch, who let people rely on the rolex replicaflight table from the home? Whether it is the original Mark series, or the replica rolex Navy Air Force forces MIRAMAR or Antoine De Saint Exupéry special models have a lot of fans.

គណៈ​កម្ម​ការ​អន្តរ​ភូមិ​ភាគ

 

១. គណៈកម្មការអន្តរភូមិភាគនៃការត្រាស់ហៅ  
 A.គណៈកម្មការនៃការត្រាស់ហៅសម្រាប់បុរស  
អ្នកទទួលខុសត្រូវ៖ បូ.អ៊ុន​ សុន
  បូ.អូ ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូ អ៊ីនដុន
 B.គណៈកម្មការនៃការត្រាស់ហៅសម្រាប់នារី  
អ្នកទទួលខុសត្រូវ៖ បងស្រី លុយសៀ អាន
សមាជិក៖ បងស្រី យឹន ជូលីណា លឺអុក
  បងស្រី ហ្គាលីស អានម៉ារី
  បងស្រី កែវ គីង ផនធីប
អ្នកសម្របសម្រួល៖ បូ. ស្រ៊ីប្រាមុង វីរៈជ័យ
២. គណៈកម្មការពិធីបុណ្យ  
អ្នកទទួលខុសត្រូវ៖ អភិ.ស៊ូសៃរាជ អន់តូនីសាមី
  បូ.វ៉ូសាំង សេរ៉ាល់
សមាជិក៖ បូ. ង៉ែត វិន័យ
  បូ. តូនី វីនដ្រាមីន
  បូ. សេន័យឆាល់ វ៉ាំងសង់
  បូ.ឡេញ៉ានី ហ្រ្វង់កូ
  បងស្រី អាង សង្វាត
  បងស្រី អ៊ី យឿង ម៉ារីអង់
  អ្នកស្រី សាឡៃ សង្ឃឹម
  អ្នកស្រី ប៉ុល ខាំថង
  លោក ដួង សាវង្ស
  លោក លី សុវណ្ណា
លេខាធិការ៖ ក.សំ អានីត្តា
អ៊ីម៉ែល៖ sam_anita1@yahoo.com
អាស័យដ្ឋាន៖ #58 ផ្លូវ 474 ភ្នំពេញ ប្រអប់រសំបុត្រ 123 ភ្នំពេញ
៣. គណៈកម្មការអប់រំជំនឿ  
អ្នកទទួលខុសត្រូវ៖ អភិ.ស៊ូសៃរាជ អន់តូនីសាមី
សមាជិក៖ លោក ដួង សាវង្ស
  បូ.វ៉ូសាំង សេរ៉ាល់
  បូ. កូសម៍ ប្រ៊ុយណូ
  បូ. ឡេញ៉ានី ហ្រ្វង់កូ
  បូ.សាឡាសាណូ យ៉ូហាន យេស៊ូ
  បូ.ឡាយ ប៉ូល
  បងស្រី ម៉ាសុង ស្ស៊ីលបែរត
៤. គណៈកម្មការសម្រាប់ព្រះគម្ពីរ  
អ្នកទទួលខុសត្រូវ៖ អភិ.ស៊ូសៃរាជ អន់តូនីសាមី
សមាជិក៖ បូ.សេន័យឆាល់ វ៉ាំងសង់
  ក.សឿ ប្រិមប្រិយ
  លោក កាន់ ប៊ុយ
  បងស្រី ស្រ៊ីរ៉ីចាន់ថាណាកុល​ចាន់ថាណា
  ក. ហាង សុផានី
  អ្នកស្រី មួង សុភាព
  លោក ថង់ ថាន់
៥.មណ្ឌលអប់រំជំនឿព្រះសហគមន៍កាតូលិក (CCCC)  
អ្នកទទួលខុសត្រូវ៖ លោក ដួង សាវង្ស
តំណាងលោកអភិ.: បូ. វ៉ូសាំង សេរ៉ាល់
អាស័យដ្ឋាន៖ #57 ផ្លូវ 101 សង្កាត់បឹងត្របែក ខ័ណ្ឌចម្ការមន
  ភ្នំពេញ ប្រអប់សំបុត្រ ១២៣
អ៊ីម៉ែល៖ 4c@online.com.kh
ម៉ោងធ្វើការ៖ 7:30-12:00 & 13:30- 17:00
៦.ចលនាបង្រួបបង្រួមគ្រីស្តបរិស័ទគ្រប់និកាយ  
អ្នកទទួលខុសត្រូវ៖ អ្នកស្រី សាឡៃ សង្ឃឹម
អាស័យដ្ឋាន៖ # 19 ផ្លូវ. 317 ភ្នំពេញ12151
  ប្រអប់សំបុត្រ 48 ភ្នំពេញ12000
ទូរស័ព្ទ៖ 023 882 304
អ៊ីម៉ែល៖ sskhum@gmail.com
៧. គណៈកម្មការទំនាក់ទំនងសាសនាឯទៀត  
អ្នកទទួលខុសត្រូវ៖ អភិ.ហ្វីការេដូ អេនរីកេ
  បូ.អ៊ុន សុន
អាស័យដ្ឋាន៖ (ផ្ទះភូមិភាគភ្នំពេញ) #58 ផ្លូវ 474 ភ្នំពេញ12305
៨. សមាគមព្រះគម្ពីរប្រទេសកម្ពុជា  
តំណាងគ្រីស្ត​បរិស័ទកាតូលិកក្នុងគណៈកម្មាធិការនាយក៖  
  បូ. សេន័យឆាល់ វ៉ាំងសង់
អ៊ីម៉ែល៖ Vincent.senechal@gmail.com
  អ្នកស្រី សាឡៃ សង្ឃឹម
អ៊ីម៉ែល៖ sskhum@gmail.com
  អ្នកស្រី ទ្រឿង លាប រំលឹក
ការិយាល័យ  
អាស័យដ្ឋាន៖ 872AB ផ្លូវ 28 គ្រួសារភ្នំពេញថ្មី ខ័ណ្ឌសែនសុខ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖ ០៩៨​ ៦៤៣ ​៧៦០
វេបសាយ៖ www.biblecambodia.org
អ៊ីម៉ែល៖ info@biblecambodia.org
មណ្ឌលចែកចាយ (ហាង)  
អាស័យដ្ឋាន៖ ភ្នំពេញ មណ្ឌលEcumenical Diakonia
  #19/21 ផ្លូវ 330 បឹងកេងកង៣ ភ្នំពេញ
  (ទល់មុខសារមន្ទីរទួលស្លែង)
ទូរស័ព្ទ៖ 023 986 640
៩.ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកាតូលិក (CSC)  
នាយកប្រតិបត្តិ៖ លោក លី សុវណ្ណា
នាយិការង៖ ក. កែវ កញ្ញា
តំណាងលោកអភិ.៖ បូ.ស្រ៊ីប្រាមុង វីរៈជ័យ
អាស័យដ្ឋាន៖ #25 ផ្លូវ 242 ភ្នំពេញ12258
  ប្រអប់សំបុត្រ 123 (CSC)ភ្នំពេញ
វេបសាយ៖ www.catholiccambodia.org
អ៊ីម៉ែល៖ csccambodia@gmail.com
១០.មណ្ឌលនិស្សិតព្រះសហគមន៍កាតូលិក  
 A.សាខាធំ  
អាស័យដ្ឋាន៖ #120 ផ្លូវ95 បឹងត្របែក ចំការមន ភ្នំពេញ
អ្នកសម្របសម្រួល៖ បងប្រុស ហ្សាវាស្គី ហ្សាប៉ាតា ឌីអេហ្គោ
អ៊ីម៉ែល៖ dlzzfms@gmail.com
អ៊ីម៉ែល៖ ponhacka@gmail.com
ជំនួយការ៖ លោក ថុង ចាន់ធឿន​
ទូរ/ដៃ៖ 012 500 589
អ៊ីម៉ែល៖ thoeurn_kc@yahoo.com
 B.សន្តី ក្លារ៉ា  
អាស័យដ្ឋាន៖ #168 ផ្លូវ. 31បឹងទំពុន មានជ័យ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖ 023 695 6497
ប្រធានមណ្ឌល៖ ក. ណេត សុភ័ណ
អ៊ីម៉ែល៖
ជំនួយការ៖ ក. លី ស្រ៊ី
អ៊ីម៉ែល៖ lysry@yahoo.com
១១. ក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកក្រុមគ្រួសារបព្វជិត-ជិតា  
អ្នកទទួលខុសត្រូវ៖ អភិ. ជ្មីតអីស្ល៊ែរ ​អូលីវីយេ
គណកម្មការ៖ បងស្រី អាញ៉ែស
១២.អង្គការការីតាសកម្ពុជា  
ប្រធាន៖ អភិ.ហ្វីការេដូ អេនរីកេ
នាយកប្រតិបត្តិ៖ លោក គឹម រតនា
លេខាធិការ៖ ក.យន់ ធារិន
អាស័យដ្ឋាន៖ #47 ផ្លូវ198 ភ្នំពេញ 12258 ប្រអប់សំបុត្រ 123 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖ 023 210 757/​ 023 213 529
ទូរសារ៖ 023 216 258
អ៊ីម៉ែល៖ caritas@caritascambodia.org
ម៉ោងធ្វើការ៖ 7:30-12:00 & 14:00-17:30

 

© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.