ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ (ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ ម៉ាកូស ១៣,២៤_៣២)

អត្ថបទទី១ ដានីអែល ១២,១_៣ ទំនុកតម្កើង ១៦, ៥.៨_១១ អត្ថបទទី២ ហេប្រឺ ១០,១១_១៤.១៨ បុត្រមនុស្សនឹងយាងមកវិញ

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ បុណ្យរំលឹកសន្តី អេហ្សាបិត នៃប្រទេហុងហ្គារី ជាបព្វជិតា (លូកា ១៨,១-៨)

ប្រស្នាអំពីចៅ‌ក្រម និងស្ត្រីមេ‌ម៉ាយ 1 បន្ទាប់មក ព្រះ‌យេស៊ូមានព្រះ‌បន្ទូលជាប្រស្នា ពន្យល់សិស្ស*ឲ្យដឹងថា ត្រូវតែអធិស្ឋានជា‌និច្ច មិនត្រូវរសាយចិត្តឡើយ៖ 2 «នៅក្នុងក្រុងមួយ

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូល ថ្ងៃសុក្រ ទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ លូកា ១៧,២៦_៣៦

26 នៅគ្រាដែលបុត្រមនុស្សយាងមក ក៏ដូចនៅជំនាន់លោកណូអេ*ដែរ។27 កាលណោះមនុស្ស‌ម្នាគិតតែស៊ីផឹក រៀប‌ការប្ដីប្រពន្ធ រហូតដល់ថ្ងៃលោកណូអេចូលក្នុងទូកធំ ហើយទឹកជំនន់ឡើងលិចបំផ្លាញមនុស្សអស់ ។28 នៅគ្រាបុត្រមនុស្សយាងមក ក៏ដូចកាលនៅជំនាន់លោកឡុត*

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ (លូកា ១៧,២០-២៥)

ទីសម្គាល់អំពីព្រះ‌រាជ្យព្រះ‌ជាម្ចាស់ 20 ពួកខាងគណៈ‌ផារីស៊ី*ទូលសួរព្រះ‌យេស៊ូថា ព្រះ‌ជាម្ចាស់នឹងយាងមកគ្រងរាជ្យនៅពេលណា។ ព្រះ‌អង្គមានព្រះ‌បន្ទូលតបទៅគេថា៖ «ព្រះ‌រាជ្យព្រះ‌ជាម្ចាស់មិនមែនមក តាមបែបដែលមនុស្សអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកបានឡើយ។ 21 គេពុំអាចពោលថា “ព្រះ‌រាជ្យព្រះ‌ជាម្ចាស់នៅទីនេះ

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ (លូកា ១៧,១១-១៩)

ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសមនុស្សឃ្លង់ដប់នាក់ឲ្យជា 11 កាលព្រះ‌យេស៊ូកំពុងយាងឆ្ពោះទៅក្រុងយេរូ‌សាឡឹម ព្រះ‌អង្គយាងកាត់តាមស្រុកសាម៉ារី និងស្រុកកាលី‌ឡេ។ 12 ពេលព្រះ‌អង្គយាងចូលក្នុងភូមិមួយ មានមនុស្សឃ្លង់ដប់នាក់មករកព្រះ‌អង្គ។ គេឈរពីចម្ងាយ 13

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូល ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ លូកា ១៧,៧-១០ ភារ‌កិច្ចរបស់អ្នកបម្រើ 7

«ក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នា ឧបមាថា នរណាម្នាក់មានអ្នកបម្រើទៅភ្ជួរស្រែ ឬឃ្វាលហ្វូងសត្វ។ ពេលអ្នកបម្រើនោះវិលត្រឡប់មកពីស្រែវិញ ម្ចាស់មិនដែលនិយាយថា “សូមអញ្ជើញមកពិសាបាយ” ទេ។ 8 ផ្ទុយទៅវិញ

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

អាទិត្យទី៣២ ក្នុងរដូវធម្មតា (អត្ថបទទី១ ១ពង្សាវតាក្សត្រ ១៧,១០_១៦)

10 លោកក្រោកឡើង ធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងសា‌រិប‌តា។ លុះដល់មាត់ទ្វារក្រុង លោកឃើញស្ត្រីមេ‌ម៉ាយម្នាក់កំពុងតែរើសអុស។ លោកហៅស្ត្រីនោះមក ហើយនិយាយទៅកាន់នាងថា៖ «សូមទៅយកទឹកឲ្យខ្ញុំទទួលទានបន្តិច!»។ 11 នាងក៏ទៅយកទឹក

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

[:kh]លូកា ១៥,១-១០ ប្រស្នាអំពីចៀមដែលបាត់ ហើយរកឃើញវិញ 1 មានអ្នកទារពន្ធ* និងមនុស្សបាបទាំងអស់ នាំគ្នាចូលមកជិតព្រះ‌យេស៊ូ ស្ដាប់ព្រះ‌បន្ទូលរបស់ព្រះ‌អង្គ។2 ពួកខាងគណៈ‌ផារីស៊ី*

ចុចអាន