ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃអាទិត្យទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ លូកា ៥,១-១១ព្រះ‌យេស៊ូត្រាស់ហៅសិស្សបីរូប 1 ថ្ងៃមួយ ព្រះ‌យេស៊ូគង់នៅមាត់បឹងគេនេ‌សារ៉ែត មានបណ្ដា‌ជនជាច្រើនប្រជ្រៀតគ្នានៅជុំ‌វិញព្រះ‌អង្គ ដើម្បីស្ដាប់ព្រះ‌បន្ទូលរបស់ព្រះ‌ជាម្ចាស់។2 ព្រះ‌អង្គទតឃើញទូកពីរចតនៅមាត់ច្រាំង រីឯអ្នកនេសាទនាំគ្នាចុះទៅលាងអួនរបស់គេ។3

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៦,៧-១៣ព្រះ‌យេស៊ូចាត់សិស្សទាំងដប់‌ពីររូបឲ្យទៅប្រកាសដំណឹង‌ល្អ ព្រះ‌យេស៊ូយាងទៅភូមិនានាដែលនៅជុំ‌វិញ ហើយទ្រង់បង្រៀនអ្នកស្រុក។ 7 ពេលនោះ ព្រះ‌អង្គត្រាស់ហៅសិស្ស*ទាំងដប់‌ពីររូបមក រួចទ្រង់ចាត់គេពីរៗនាក់ឲ្យទៅ ទាំងប្រទានឲ្យគេមានអំណាចដេញលើវិញ្ញាណអាក្រក់ផង។

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៩

បុណ្យរំលឹក សន្ត ប៉ូល មីគី និងសហការីជាមរណសាក្សី ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៦,១-៦អ្នកភូមិណាសារ៉ែតបដិសេធមិនព្រមទទួលព្រះ‌យេស៊ូ 1 ព្រះ‌យេស៊ូយាងចេញពីទីនោះត្រឡប់ទៅភូមិស្រុករបស់ព្រះ‌អង្គវិញ ពួកសិស្ស*ក៏ទៅតាមព្រះ‌អង្គដែរ។

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី 5 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2019

បុណ្យរំលឹកសម្តី អាកាថា ជាព្រហ្មចារី និងជាមរណសាក្សី ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៥,២១-៤៣ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសស្ត្រីមានជំងឺធ្លាក់ឈាមឲ្យ‌ជា និងប្រោសកូនស្រីលោកយ៉ៃរូសឲ្យរស់ឡើងវិញ 21 ព្រះ‌យេស៊ូឆ្លងទូកពីត្រើយម្ខាងមកវិញ ព្រះ‌អង្គគង់នៅឆ្នេរសមុទ្រ។

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី 5 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2019

បុណ្យរំលឹកសម្តី អាកាថា ជាព្រហ្មចារី និងជាមរណសាក្សី ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៥,២១-៤៣ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសស្ត្រីមានជំងឺធ្លាក់ឈាមឲ្យ‌ជា និងប្រោសកូនស្រីលោកយ៉ៃរូសឲ្យរស់ឡើងវិញ 21 ព្រះ‌យេស៊ូឆ្លងទូកពីត្រើយម្ខាងមកវិញ ព្រះ‌អង្គគង់នៅឆ្នេរសមុទ្រ។

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២ ខែកម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ លូកា ២,២២-៤០ពិធីថ្វាយព្រះ‌ឱរសយេស៊ូនៅក្នុងព្រះ‌វិហារ 22 លុះដល់ពេលកំណត់ដែលលោកយ៉ូសែប និងនាងម៉ារី ត្រូវធ្វើពិធីជម្រះកាយឲ្យបានបរិសុទ្ធ* តាមវិន័យ*លោកម៉ូសេ* បានចែងទុក អ្នកទាំងពីរក៏នាំព្រះ‌ឱរសទៅថ្វាយព្រះ‌អម្ចាស់

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថៃ្ងទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៤,២៦-៣៤ប្រស្នាអំពីគ្រាប់ពូជដុះ 26 ព្រះ‌យេស៊ូមានព្រះ‌បន្ទូលទៀតថា៖ «ព្រះ‌រាជ្យ*របស់ព្រះ‌ជាម្ចាស់ប្រៀបបីដូចជាបុរសម្នាក់ព្រោះស្រូវ នៅក្នុងស្រែរបស់ខ្លួន។ 27 ទោះបីគាត់ដេកក្ដី ក្រោកក្ដី

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៣,២២-៣០ព្រះ‌យេស៊ូឆ្លើយតបនឹងពួកអ្នកចោទប្រកាន់ព្រះ‌អង្គ 22 ពួកអាចារ្យ* ដែលចុះមកពីក្រុងយេរូ‌សាឡឹមនិយាយថា៖ «អ្នកនេះមានបេល‌សេប៊ូលជាស្ដេចអារក្សនៅក្នុងខ្លួន គាត់អាចដេញអារក្សដូច្នេះ ព្រោះស្ដេចអារក្សប្រគល់អំណាចឲ្យ»។23 ព្រះ‌យេស៊ូត្រាស់ហៅគេមក

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

បុណ្យរំលឹកសន្ត ធីម៉ូថេ និង ទីតូស ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៣,២០-១ព្រះ‌ញាតិ‌វង្សរបស់ព្រះ‌យេស៊ូមកនាំព្រះ‌អង្គយកទៅវិញ 20 កាលព្រះ‌យេស៊ូយាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញ បណ្ដា‌ជនជួប‌ជុំគ្នាសាជាថ្មី ជាហេតុនាំឲ្យព្រះ‌អង្គ

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩

បុណ្យគោរពសន្តប៉ូល ជាគ្រីស្តទូតដែលកែប្រែចិត្តគំនិត#អត្ថបទទី១ កិច្ចការ ២២,៣_១៦ 6 ពេលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅជិតដល់ក្រុងដាម៉ាសប្រមាណជាថ្ងៃត្រង់ ស្រាប់តែមានពន្លឺមួយដ៏ភ្លឺត្រចះ‌ត្រចង់ ចាំងពីផ្ទៃមេឃមកជុំ‌វិញខ្ញុំ។7 ខ្ញុំក៏ដួល ហើយឮសំឡេងមួយពោលមកខ្ញុំថា “សូលអើយ

ចុចអាន