សាលមហោស្រពសិល្បៈដែលមានទំហំ២៣ម៉ែត្រ គុណនឹង១៨ម៉ែត្រ ដែលយកគំរូតាមរចនាបថ ភូមិវប្បធម៌បានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការក្រោអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្ដម អ៊ុក សុជាតិ រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ លោក អូលីវីយេ ជ្មីតអីស៊្លែរ អភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញ និងលោកស្រីប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ព្រមទាំងមន្ត្រីរាជ្ជការ Read More >>