ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃអាទិត្យទី ៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
អាទិត្យទី២ ក្នុងរដូវរងចាំអត្ថបទទី១ បារូក ៥,១-៩ទំនុក្តម្កើង លេខ១២៦,១-៦អត្ថបទទី២ ភីលីព ១,៤-៦.៨-១១ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ ៣,១-៦ 1 នៅឆ្នាំទីដប់ប្រាំ នៃរជ្ជ‌កាលព្រះចៅអធិរាជរ៉ូម៉ាំង ព្រះ‌នាមទីប៊ើរ លោកប៉ុនទាស-‌ពីឡាតធ្វើជាទេសា‌ភិបាលនៅស្រុកយូដា ព្រះ‌បាទហេរ៉ូដ ជាស្ដេចអនុ‌រាជ*គ្រប់‌គ្រងស្រុកកាលី‌ឡេ ព្រះ‌បាទភីលីពអនុជរបស់ព្រះ‌បាទហេរ៉ូដជាស្ដេចអនុ‌រាជគ្រប់‌គ្រងតំបន់អ៊ីទូ‌រេ និងតំបន់ត្រាខូ‌នីត ព្រះ‌បាទលីសា‌នាសជាស្ដេចអនុ‌រាជគ្រប់‌គ្រងស្រុកអាប៊ី‌ឡែន2 លោកអាណ និងលោកកៃផាសធ្វើជាមហាបូជា‌ចារ្យ*។
Read more.
ថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
បុណ្យគោរព ព្រះនាងព្រហ្មចារីម៉ារី គ្មានជំពាក់បាបអត្ថបទទី១ កំណើតពិភពលោក ៣,៩_១៥.២០ទំនុកតម្កើងលេខ ៩៨,១_៤អត្ថបទទី២ អេភេសូ ១,៣_៦.១១_១២ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ លូកា ១,២៦_៣៨ 26ប្រាំមួយខែក្រោយមក ព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ទេវតាកាព្រីយ៉ែលអោយទៅភូមិណាសារ៉ែត ក្នុងស្រុកកាលីឡេ 27ដើម្បីជួបនឹងស្ដ្រីក្រមុំព្រហ្មចារីម្នាក់ ជាគូដណ្ដឹងរបស់កំឡោះម្នាក់ ឈ្មោះយ៉ូសែបដែលត្រូវជាញាតិវង្សព្រះបាទដាវីឌ ស្ដ្រីក្រមុំនោះឈ្មោះ នាងម៉ារី។ 28ទេវតាចូលទៅក្នុងផ្ទះនាងម៉ារី ហើយពោលទៅកាន់នាងថា៖
Read more.
ថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
បុណ្យរំឭកសន្ត អាំប្រុស ជាអភិបាល និងជាគ្រូបាធ្យាយព្រះសហគមន៍ អត្ថបទទី១ អេសាយ ២៩,១៧-២៤ទំនុកតម្កើង លេខ២៧,១.៤.១៣-១៤ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ ៩,២៧-៣១ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសមនុស្សខ្វាក់ពីរនាក់ឲ្យភ្លឺ 27 កាលព្រះ‌យេស៊ូកំពុងតែយាងចេញពីទីនោះ មានមនុស្សខ្វាក់ពីរនាក់មកតាមព្រះ‌អង្គ ស្រែកថា៖ «ព្រះ‌រាជ‌វង្សព្រះ‌បាទដាវីឌអើយ! សូមអាណិតមេត្តាយើងខ្ញុំផង»។28 ពេលព្រះ‌អង្គយាងទៅដល់ផ្ទះ មនុស្សខ្វាក់ទាំងពីរនាក់ចូលទៅជិតព្រះ‌អង្គ។ ព្រះ‌យេស៊ូមានព្រះ‌បន្ទូលទៅអ្នកទាំងពីរថា៖ «តើអ្នកជឿថាខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យភ្នែកអ្នកភ្លឺបានឬ?»។ គេទូលព្រះ‌អង្គថា៖
Read more.
ថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
អត្ថបទទី១ អេសាយ ២៦,១-៦ ទំនុកតម្កើង លេខ ១១៨,១.៨-៩,១៩-២១ អត្ថបទព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ ៧,២១.២៤-២៧ 21 «អ្នកដែលចូលទៅក្នុងព្រះ‌រាជ្យ*នៃស្ថានបរម‌សុខ* មិនមែនជាអ្នកដែលគ្រាន់តែហៅខ្ញុំថា “ព្រះ‌អម្ចាស់! ព្រះ‌អម្ចាស់!”ប៉ុណ្ណោះទេ គឺជាអ្នកដែលធ្វើតាមព្រះ‌ហឫទ័យរបស់ព្រះ‌បិតាខ្ញុំ ដែលគង់នៅស្ថានបរម‌សុខនោះវិញ។ ប្រស្នាអំពីមនុស្សពីរនាក់សង់ផ្ទះ 24 «អ្នកណាស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំនេះ ហើយប្រព្រឹត្តតាម
Read more.
ថ្ងៃពុធទី ៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
អត្ថបទទី១ អេសាយ ២៥,៦-១០ក ទំនុកតម្កើង លេខ ២៣,១-៣ក.៣ខ-៧ ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ ១៥,២៩-៣៧ ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសអ្នកមានជំងឺផ្សេងៗឲ្យជា 29 ព្រះ‌យេស៊ូចាកចេញពីទីនោះ ឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រកាលី‌ឡេ។ បន្ទាប់មក ព្រះ‌អង្គយាងឡើងទៅលើភ្នំ លុះយាងដល់ហើយ ព្រះ‌អង្គគង់ចុះ 30 មានមហា‌ជនច្រើនកុះ‌ករនាំគ្នាចូលមករកព្រះ‌អង្គ ទាំងនាំមនុស្សខ្វិន
Read more.
ថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ 
អត្ថបទទី ១ អេសាយ ១១, ១-១០ ទំនុកតម្កើង លេខ ៧២,១-២.៧-៨.១២-១៣.១៧ ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ លូកា ១០,២១-២៤ 21ខណៈនោះ ព្រះវិញ្ញាណបានធ្វើអោយព្រះយេស៊ូមានព្រះហឫទ័យរីករាយយ៉ាងខ្លាំង។ ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថា៖« បពិត្រព្រះបិតាជាអម្ចាស់នៃស្ថានបរមសុខ និង ជាអម្ចាស់នៃផែនដី ទូលបង្គំសូមសរសើរតម្កើងព្រះអង្គ ព្រោះទ្រង់បានសំដែងការទាំងនេះអោយមនុស្សតូចតាចយល់ តែទ្រង់លាក់មិនអោយអ្នកប្រាជ្ញ
Read more.
ថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
បុណ្យនឹករំលឹក សន្តហ្វ្រង់ស្វ័រសាវីយេ ជាបូជាចារ្យ អត្ថបទទី១ អេសាយ ២,១-៥ ទំនុកតម្កើង លេខ ១២២, ១-៤ខ. ៤គឃ-៩ ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ ៨,៥-១១ ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសអ្នកបម្រើរបស់នាយទាហានរ៉ូម៉ាំងឲ្យជា 5 នៅពេលព្រះ‌យេស៊ូយាងចូលក្រុងកាពើ‌ណិម មាននាយទាហានរ៉ូម៉ាំងម្នាក់ចូលមកគាល់ព្រះ‌អង្គ ទូល‌អង្វរថា៖ 6
Read more.
ថ្ងៃអាទិត្យទី១ ក្នុងរដូវរងចាំ
អត្ថបទទី១ យេរេមី ៣៣,១៤-១៦ ទំនុកតម្កើង លេខ ២៥, ៤-៥.៨-១៤ អត្ថបទទី២ ១ថេហ្សាឡូនិក ៣,១២_៤,២ អត្ថបទព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ លូកា ២១,២៥-២៨.៣៤-៣៦ បុត្រមនុស្សយាងត្រឡប់មកវិញ 25 «គ្រានោះនឹងមានទីសម្គាល់នៅក្នុងព្រះ‌អាទិត្យក្នុងព្រះ‌ច័ន្ទ និងក្នុងផ្កាយទាំងប៉ុន្មាន។ ប្រជា‌ជាតិទាំងអស់នៅលើផែន‌ដីនឹងតឹងទ្រូង ព្រួយបារម្ភ ពេលឮសូរសន្ធឹករលកសមុទ្របក់បោក
Read more.
ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨
បុណ្យគោរព សន្ត អន់ដ្រេ ជាគ្រីស្តទូត អត្ថបទទី១ រ៉ូម ១០,៩-១៨ ទំនុកតម្កើង លេខ ១៩,៨-១១ ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ ៤,១៨-២២ ព្រះ‌យេស៊ូត្រាស់ហៅសិស្សបួនរូប 18 កាលព្រះ‌អង្គយាងតាមឆ្នេរសមុទ្រកាលី‌ឡេ ទ្រង់ទតឃើញបង‌ប្អូនពីរនាក់ជាអ្នកនេសាទ កំពុងតែបង់សំណាញ់ គឺលោកស៊ីម៉ូន ហៅពេត្រុស
Read more.
ព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨
អត្ថបទទី ១ វិវរណៈ ១៨,១_២.២១_២៣. ១៩,១_៣.៩ក ទំនុកតម្កើង លេខ ១០០,១ខ_៥ ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ លូកា ២១,២០_២៨ ព្រះ‌យេស៊ូមានព្រះ‌បន្ទូលអំពីការបំផ្លាញក្រុងយេរូ‌សាឡឹម 20 «កាលណាអ្នករាល់គ្នាឃើញមានកង‌ទ័ពមកឡោម‌ព័ទ្ធក្រុងយេរូ‌សាឡឹម ចូរដឹងថា ក្រុងនេះជិតវិនាសហើយ។ 21 ពេលនោះ អស់អ្នកនៅស្រុកយូដាត្រូវតែរត់ទៅជ្រកនៅតាមភ្នំ រីឯអស់អ្នកនៅក្រុងយេរូ‌សាឡឹម
Read more.