ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃអាទិត្យទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩
ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ លូកា ៥,១-១១ព្រះ‌យេស៊ូត្រាស់ហៅសិស្សបីរូប 1 ថ្ងៃមួយ ព្រះ‌យេស៊ូគង់នៅមាត់បឹងគេនេ‌សារ៉ែត មានបណ្ដា‌ជនជាច្រើនប្រជ្រៀតគ្នានៅជុំ‌វិញព្រះ‌អង្គ ដើម្បីស្ដាប់ព្រះ‌បន្ទូលរបស់ព្រះ‌ជាម្ចាស់។2 ព្រះ‌អង្គទតឃើញទូកពីរចតនៅមាត់ច្រាំង រីឯអ្នកនេសាទនាំគ្នាចុះទៅលាងអួនរបស់គេ។3 ព្រះ‌យេស៊ូយាងចុះទៅក្នុងទូករបស់លោកស៊ីម៉ូន រួចទ្រង់សុំឲ្យគាត់ចេញទូក ទៅឆ្ងាយពីច្រាំងបន្តិច។ ព្រះ‌អង្គគង់បង្រៀនបណ្ដា‌ជនពីក្នុងទូកនោះ។ 4 លុះព្រះ‌អង្គបង្រៀនគេចប់ហើយ ទ្រង់មានព្រះ‌បន្ទូលទៅកាន់លោកស៊ីម៉ូនថា៖ «ចូរបង្ហួសទូកទៅទឹកជ្រៅ រួចនាំគ្នាទម្លាក់អួនចុះ»។5 លោកស៊ីម៉ូនតបទៅព្រះ‌យេស៊ូវិញថា៖
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩
ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៦,៧-១៣ព្រះ‌យេស៊ូចាត់សិស្សទាំងដប់‌ពីររូបឲ្យទៅប្រកាសដំណឹង‌ល្អ ព្រះ‌យេស៊ូយាងទៅភូមិនានាដែលនៅជុំ‌វិញ ហើយទ្រង់បង្រៀនអ្នកស្រុក។ 7 ពេលនោះ ព្រះ‌អង្គត្រាស់ហៅសិស្ស*ទាំងដប់‌ពីររូបមក រួចទ្រង់ចាត់គេពីរៗនាក់ឲ្យទៅ ទាំងប្រទានឲ្យគេមានអំណាចដេញលើវិញ្ញាណអាក្រក់ផង។ 8 ព្រះ‌អង្គផ្ដែ‌ផ្ដាំគេមិនឲ្យយកអ្វីទៅជាមួយ ក្នុងពេលធ្វើដំណើរឡើយ លើក‌លែងតែដំបងប៉ុណ្ណោះ៖ «កុំយកចំណីអាហារ ថង់យាម ឬយកប្រាក់កាសជាប់នឹងខ្លួន 9 ចូរពាក់ស្បែកជើង តែមិនត្រូវយកអាវពីរបន្លាស់ទៅជាមួយឡើយ»។10
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៩
បុណ្យរំលឹក សន្ត ប៉ូល មីគី និងសហការីជាមរណសាក្សី ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៦,១-៦អ្នកភូមិណាសារ៉ែតបដិសេធមិនព្រមទទួលព្រះ‌យេស៊ូ 1 ព្រះ‌យេស៊ូយាងចេញពីទីនោះត្រឡប់ទៅភូមិស្រុករបស់ព្រះ‌អង្គវិញ ពួកសិស្ស*ក៏ទៅតាមព្រះ‌អង្គដែរ។ 2 លុះដល់ថ្ងៃសប្ប័ទ* ព្រះ‌អង្គបង្រៀនអ្នកស្រុកនៅក្នុងសាលាប្រជុំ*។ មនុស្សជាច្រើនដែលបានស្ដាប់ព្រះ‌អង្គងឿង‌ឆ្ងល់ក្រៃ‌លែង។ គេនិយាយគ្នាថា៖ «តើគាត់ដឹងសេចក្ដីទាំងនេះមកពីណា? ប្រាជ្ញាដែលគាត់បានទទួលនេះជាប្រាជ្ញាអ្វីទៅ? ការ‌អស្ចារ្យដែលគាត់បានធ្វើនេះកើតឡើងដោយវិធីណា?3 តើអ្នកនេះមិនមែនជាជាងឈើ ជាកូននាងម៉ារី
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី 5 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2019
បុណ្យរំលឹកសម្តី អាកាថា ជាព្រហ្មចារី និងជាមរណសាក្សី ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៥,២១-៤៣ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសស្ត្រីមានជំងឺធ្លាក់ឈាមឲ្យ‌ជា និងប្រោសកូនស្រីលោកយ៉ៃរូសឲ្យរស់ឡើងវិញ 21 ព្រះ‌យេស៊ូឆ្លងទូកពីត្រើយម្ខាងមកវិញ ព្រះ‌អង្គគង់នៅឆ្នេរសមុទ្រ។ មានបណ្ដា‌ជនច្រើនកុះ‌ករមកចោម‌រោមព្រះ‌អង្គម្ដងទៀត។ 22 ពេលនោះ មានអ្នកទទួលខុសត្រូវលើសាលាប្រជុំ*ម្នាក់ឈ្មោះយ៉ៃរូសមកដល់។ កាលគាត់ឃើញព្រះ‌យេស៊ូ គាត់ក្រាបទៀបព្រះ‌បាទាព្រះ‌អង្គ 23 ហើយទទូចអង្វរព្រះ‌អង្គថា៖ «កូនស្រីរបស់ខ្ញុំប្របាទឈឺធ្ងន់ ជិតស្លាប់
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី 5 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2019
បុណ្យរំលឹកសម្តី អាកាថា ជាព្រហ្មចារី និងជាមរណសាក្សី ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៥,២១-៤៣ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសស្ត្រីមានជំងឺធ្លាក់ឈាមឲ្យ‌ជា និងប្រោសកូនស្រីលោកយ៉ៃរូសឲ្យរស់ឡើងវិញ 21 ព្រះ‌យេស៊ូឆ្លងទូកពីត្រើយម្ខាងមកវិញ ព្រះ‌អង្គគង់នៅឆ្នេរសមុទ្រ។ មានបណ្ដា‌ជនច្រើនកុះ‌ករមកចោម‌រោមព្រះ‌អង្គម្ដងទៀត។ 22 ពេលនោះ មានអ្នកទទួលខុសត្រូវលើសាលាប្រជុំ*ម្នាក់ឈ្មោះយ៉ៃរូសមកដល់។ កាលគាត់ឃើញព្រះ‌យេស៊ូ គាត់ក្រាបទៀបព្រះ‌បាទាព្រះ‌អង្គ 23 ហើយទទូចអង្វរព្រះ‌អង្គថា៖ «កូនស្រីរបស់ខ្ញុំប្របាទឈឺធ្ងន់ ជិតស្លាប់
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២ ខែកម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩
ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ លូកា ២,២២-៤០ពិធីថ្វាយព្រះ‌ឱរសយេស៊ូនៅក្នុងព្រះ‌វិហារ 22 លុះដល់ពេលកំណត់ដែលលោកយ៉ូសែប និងនាងម៉ារី ត្រូវធ្វើពិធីជម្រះកាយឲ្យបានបរិសុទ្ធ* តាមវិន័យ*លោកម៉ូសេ* បានចែងទុក អ្នកទាំងពីរក៏នាំព្រះ‌ឱរសទៅថ្វាយព្រះ‌អម្ចាស់ នៅក្រុងយេរូ‌សាឡឹម 23 ដ្បិតក្នុងក្រឹត្យ‌វិន័យរបស់ព្រះ‌អម្ចាស់មានចែងទុកមកថា៖«កូនប្រុសច្បងទាំងអស់ត្រូវទុកជាចំណែកថ្វាយព្រះ‌អម្ចាស់»។ 24 អ្នកទាំងពីរថ្វាយយញ្ញ‌បូជា ស្របតាមក្រឹត្យ‌វិន័យរបស់ព្រះ‌អម្ចាស់ ដែលតម្រូវឲ្យថ្វាយ“លលកមួយគូ ឬព្រាបស្ទាវពីរ”។ 25 នៅក្រុងយេរូ‌សាឡឹម
Read more.
ព្រះបន្ទូលថៃ្ងទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩
ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៤,២៦-៣៤ប្រស្នាអំពីគ្រាប់ពូជដុះ 26 ព្រះ‌យេស៊ូមានព្រះ‌បន្ទូលទៀតថា៖ «ព្រះ‌រាជ្យ*របស់ព្រះ‌ជាម្ចាស់ប្រៀបបីដូចជាបុរសម្នាក់ព្រោះស្រូវ នៅក្នុងស្រែរបស់ខ្លួន។ 27 ទោះបីគាត់ដេកក្ដី ក្រោកក្ដី យប់ក្ដី ថ្ងៃក្ដី គ្រាប់ពូជនៅតែមានពន្លកដុះឡើង ដោយគាត់ពុំបានដឹងថា គ្រាប់ពូជនោះដុះរបៀបណាឡើយ28 ដ្បិតដីធ្វើឲ្យពូជបង្កើតផលដោយខ្លួនឯង ដំបូងមានពន្លកលេចឡើង បន្ទាប់មក ក៏បែកជាកួរ ហើយចេញជាគ្រាប់ស្រូវ។
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩
ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៣,២២-៣០ព្រះ‌យេស៊ូឆ្លើយតបនឹងពួកអ្នកចោទប្រកាន់ព្រះ‌អង្គ 22 ពួកអាចារ្យ* ដែលចុះមកពីក្រុងយេរូ‌សាឡឹមនិយាយថា៖ «អ្នកនេះមានបេល‌សេប៊ូលជាស្ដេចអារក្សនៅក្នុងខ្លួន គាត់អាចដេញអារក្សដូច្នេះ ព្រោះស្ដេចអារក្សប្រគល់អំណាចឲ្យ»។23 ព្រះ‌យេស៊ូត្រាស់ហៅគេមក រួចមានព្រះ‌បន្ទូលជាប្រស្នាថា៖ «តើមារ*សាតាំងអាចដេញមារសាតាំងដូចម្ដេចកើត? 24 ប្រសិនបើពល‌រដ្ឋក្នុងនគរណាមួយបែកបាក់ទាស់‌ទែងគ្នាឯង នគរនោះពុំអាចស្ថិត‌ស្ថេរគង់‌វង្សតទៅមុខឡើយ។ 25 ប្រសិនបើមានក្រុមគ្រួសារមួយបែកបាក់ទាស់‌ទែងគ្នា ក្រុមគ្រួសារនោះក៏ពុំអាចនៅស្ថិត‌ស្ថេរគង់‌វង្សដែរ។26 ដូច្នេះ ប្រសិនបើមារសាតាំងក្រោកឡើងប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯង
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩
បុណ្យរំលឹកសន្ត ធីម៉ូថេ និង ទីតូស ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៣,២០-១ព្រះ‌ញាតិ‌វង្សរបស់ព្រះ‌យេស៊ូមកនាំព្រះ‌អង្គយកទៅវិញ 20 កាលព្រះ‌យេស៊ូយាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញ បណ្ដា‌ជនជួប‌ជុំគ្នាសាជាថ្មី ជាហេតុនាំឲ្យព្រះ‌អង្គ និងពួកសិស្ស*រកពេលបរិ‌ភោគមិនបានសោះ។ 21 ព្រះ‌ញាតិ‌វង្សរបស់ព្រះ‌អង្គឮដំណឹងនេះ ក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរមក ដើម្បីចាប់ព្រះ‌អង្គទៅវិញ ព្រោះគេថា ព្រះ‌អង្គវង្វេងស្មារតីហើយ។
Read more.
ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩
បុណ្យគោរពសន្តប៉ូល ជាគ្រីស្តទូតដែលកែប្រែចិត្តគំនិត#អត្ថបទទី១ កិច្ចការ ២២,៣_១៦ 6 ពេលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅជិតដល់ក្រុងដាម៉ាសប្រមាណជាថ្ងៃត្រង់ ស្រាប់តែមានពន្លឺមួយដ៏ភ្លឺត្រចះ‌ត្រចង់ ចាំងពីផ្ទៃមេឃមកជុំ‌វិញខ្ញុំ។7 ខ្ញុំក៏ដួល ហើយឮសំឡេងមួយពោលមកខ្ញុំថា “សូលអើយ សូល! ហេតុដូចម្ដេចបានជាអ្នកបៀត‌បៀនខ្ញុំដូច្នេះ?”។8 ខ្ញុំបានសួរវិញថា “លោកម្ចាស់អើយ តើលោកជានរណា?”។ សំឡេងនោះឆ្លើយមកខ្ញុំថា “ខ្ញុំជាយេស៊ូ អ្នកស្រុកណាសា‌រ៉ែត ដែលអ្នកកំពុងតែបៀត‌បៀន”។9 រីឯអស់អ្នកដែលធ្វើដំណើរជាមួយខ្ញុំ
Read more.